ไทย english   

E-Databases: ปี 2558

คู่มือแนะนำวิธีการสืบค้น
สอบถามปัญหา ด้วย Line Application
Discovery Service
(ค้นได้ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ)

 

 

 

Complete List with Descriptions || List by Subject Categories


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


(จำนวน 151 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุดเดือน มกราคม 2558)

Video Tutorial User Guide

- A -

AAPT (American Association of Physics Teachers)
   
ABI/INFORM Complete (ProQuest)
   
Academic Search Complete (EBSCO Host - Academic Package)
   
AccessEmergency Medicine
   
Access Medicine
   
ACM Digital Library
   
ACS (American Chemical Society) Journals (2007-present, backfiles 1879-2006)
 
AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture)    
AGRICOLA
   
AGRIS
   
AIP (American Institute of Physics) Journals (1999-present)
   
AIP Scitation
Analytical Abstracts
   
Annual Reviews
APS (American Physical Society) Journals (2010-present)    
PROLA (Physical Review Online Archive 1893-2009)    
Arxiv.org
   
ASM (American Society for Microbiology) Journals
   
ASME Digital Library
   
ASTM International E-books
   

- B -

BioMed Central (BMC)
Supporter Member page
>>Mahidol University is a Member with BioMed Central and staffs/students will get a 15% discount on the article-processing charges. (more information)
   
BMJ Best Practice  
BMJ Group (British Medical Journal)
   
Book@Ovid    
Business Source Complete (EBSCO Host - Academic Package)
   

- C -

Cell Press Online
   
ChemIDplus    
ChemSpider  
CFR Online (Code of Federal Regulations)
   
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO Host - Academic Package)
   
Civil Engineering Database
   
ClinicalKey
 
Cochrane Library
   
Communication & Mass Media Complete (EBSCO Host - Academic Package)    
Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO Host - Academic Package)
   
CRCnetBASE
 

- D -

DIP (Dept. Intellectual Property)    
DIRLINE
   
DOAJ ( Directory of Open Access Journal)
   

- E -

E-Book Collection (EBSCO Academic Package)
   
Ebrary
   
EBSCO Host  
EBSCO A-to-Z
   
EBSCO Discovery Service
   
Education Research Complete (EBSCO Academic Package)
   
Electronic Journals Library
   
Elsevier Open archives    
Emerald Management E-Journal
   
Energy Citations Database (ECD)
   
ePIC (Electronic Plant Information Centre)    
ERIC (Education Resources Information Center)
   
ERIC (EBSCO Academic Package)
   
eTBLAST
   
Europe PubMed Central (Europe PMC)    
European Patent Office (esp@cenet )
   

- F -

Faculty of 1000
   
FirstConsult    
FreeBooks4Doctors.com
   
FreeMedicalJournals.com
   

- G -

Gale Databases    
Gale Virtual Reference Library (eBook)    
GenBank
   
Google Scholar
   
Google Book Search
   
Google Patent Search
   

- H -

Highly Cited Reserch
   
HighWire Press
   
HINARI (Health InterNetwork Access to Research Initiative)
   
HINDAWI
   
Hospitality & Tourism Complete
   
H.W. Wilson
   

- I -

IEEE Xplore Digital Library
Informa Healthcare    
IOP Science
 
IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
   
iQNewsClip    

- J -

J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic )
   
J-EAST
   
JIRRS (Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science)    
Journal Citation Reports (JCR)  
JSTOR
   

- K -

Karger : e-Book    
KoreaMED
   

- L -

Liebert Online
   
LOCATORplus
   

- M -

MathSciNet
 
MEDLINEplus
   
MEDLINE OVID
   
MEDLINE PubMed
   
MedicalStudent.com
   
Medscape
   
Mendeley
MICROMEDEX Healthcare Series
   
Microsoft Academic Search    
MyiLibrary
   

- N -

NASA Astrophysics Data System    
Nature Journals
NewsCenter    
NLM Databases
   
Nursing & Allied Health Source
   
Nursing Consult    

- O -

OARE (Online Access to Research in the Environment)
   
Opposing Viewpoints in Context    
Optics InfoBase
   
OVID SP  
Oxford Journals
   

- P -

Plants Database
   
POPLINE
   
Primal Pictures
   
ProQuest
 
ProQuest Dissertations and Theses (PQDT)
   
ProQuest Nursing and Allied Health Source
   
PubAdvanced    
PubChem
   
PubMed
 
Public Library of Science (PLoS)
   
PubMed Central (PMC)    
PubMed Central Canada (PMC Canada)
   

- R -

Research4Life
   
Rockefeller University Press
   
RSC (Royal Society of Chemistry) Journals
 

- S -

SAGE Journals Online
   
Science / AAAS (American Association for the Advancement of Science)    
ScienceDirect
Science.gov
   
Science of Synthesis
   
SciFinder
» New User Registration (Mahidol e-mail address is required)

SciVal
»User Registration Guide (Mahidol e-mail address is required)

SCImago Journal & Country Rank    
Scopus
SIAM Reference Collection
   
SocINDEX with Full Text
   
SPORTDiscus with Full Text
   
SpringerLink -Journal
 
SpringerLink E-Books
 
Springer Protocols
 
SureChem    

- T -

ThaiLIS Reference Databases
   
Thieme eJournals
   
TOXNET
 
Turnitin
» Account Request Form
   

- U -

UpToDate    
USPTO (United States Patent and Trademark Office)
   

- W -

Web of Science
Wiley Online Library
WIPO (World Intellectual Property Organization)
   
Wolfram Alpha
   
WorldSciNet
   
World Scientific E-Books
 
WorldWideScience
   

- Z -

Zentralblatt MATH