ไทย english   
HOME  » Online Resources  » E-Books » iG Publishing

iG Publishing E-Book Library (982 Titles)

 

Quick Link :

Alphabetical List (A-Z)

 

| ก-ฮ | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |

| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 

List of E-Books

 

 1. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 2. แนวทางการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกสำหรับรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก (A guide to clinical differential diagnosis of oral mucosal lesions)ไปที่เมนู
 3. กฎแห่งชีวิตที่ดี (The good life rules)
 4. กลยุทธ์การบริหารผลงาน : 24 บทเรียนสำหรับการพัฒนาผลงานในองค์กรของคุณ (How to manage performance)
 5. กลยุทธ์เจาะใจลูกค้า : 24 แนวทางพิชิตปัญหาในการขายของคุณ (Why customers don't do what them to do)
 6. กลยุทธ์ชนะการเปลี่ยนแปลง : 24 แนวทางในการบริหารทีมท่ามกลางภาวะวิกฤต (Managing in times of change)
 7. กลยุทธ์ชนะใจคน : 24 เคล็ดลับในการรับมือกับคนเรื่องมาก (Dealing with difficult people)
 8. กลยุทธ์สร้างองค์กรสีเขียว (Strategies for the green economy)
 9. กลยุทธ์หยุดความขัดแย้ง (Conflict resolution)
 10. กลยุทธ์เหนือผู้นำ แจ็ค เวลช์ (Jack Welch and the 4E's of leadership)
 11. กลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics)
 12. กลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics)
 13. กล้าคิดต่างอย่าง สตีฟ จ๊อบส์ (The innovation secrets of Steve Jobs)
 14. กล้าที่จะเปลี่ยน...กล้าที่จะเก่ง... (The confident leader)
 15. การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
 16. การจัดการการเงินธุรกิจ (Fundamentals of corporate finance)
 17. การจัดการการดำเนินงาน (Operations management, 10th edition)
 18. การจัดการการตลาด(Marketing:the core)
 19. การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ (Risk management and derivatives)
 20. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Crafting and executing strategy : Concept and reading)
 21. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
 22. การใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ
 23. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 24. การตลาดจานด่วน : ไม่กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวตกเทรนด์! (Personallity not included)
 25. การตลาดเบื้องต้นสำหรับนักออกแบบ (Marketing basics for designers)
 26. การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ (Professional risk management)
 27. การบัญชีการเงิน (Financial accounting IFRS)
 28. การบัญชีบริหาร (Managerial accounting, 13th edition)
 29. การบัญชีภาคปฏิบัติ: ธุรกิจซื้อมาขายไป (Accounting in practices: trading business)
 30. การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
 31. การพยาบาลอนามัยชุมชน
 32. การวางตำแหน่งใหม่ (Repositioning)
 33. การวิเคราะห์ข้อความ (Discourse Analysis)
 34. การวิเคราะห์ความถี่ของอุทกภัย
 35. การวิเคราะห์แบบจำลอง (Simulation Model Analysis)
 36. การวิจัยการตลาด (Marketing Research)
 37. การวิจัยการตลาด (ฉบับปรับปรุง)
 38. การวิจัยธุรกิจ (Business research methods, 10/e)
 39. การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา : วิธีสร้างคำประสม
 40. กินเป็น...สวยปิ๊ง (The beauty diet)
 41. เก่ง presentation อย่าง สตีฟ จ๊อบส์ (The presentation secrets of Steve Jobs)
 42. ขายอย่างเซียน (Make winning a habit)
 43. คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
 44. ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา
 45. ความสุขสร้างได้...ง่ายนิดเดียว(Happiness at work)
 46. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) (Computing essentials 2013)
 47. คิดให้เจ๋งเก่งนอกกรอบ (CATS!)
 48. คิดอย่างผู้นำ (The Powell Principles)
 49. คิดอย่างอัจฉริยะ (Think better)
 50. คิดอย่างอาเซียน (Think ASEAN)
 51. คู่มือสำหรับผู้จัดการใหม่ : 24 บทเรียนที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของคุณ(The new manager's hand book)
 52. เคมี 1: Chemistry 10th Edidition)
 53. เคมี 2 (Chemistry, 10th Edition)
 54. เคล็ด(ไม่)ลับ สุดยอดผู้บริหารโครงการ (Project management)
 55. เคล็ด(ไม่)ลับปรับชีวิต (How to create a magical relationship)
 56. เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธ์และการนำมาใช้งาน (How to plan and execute strategy)
 57. เคล็ดลับชนะใจคน (Engaging the hearts and minds of all your employees)
 58. เคล็ดลับผู้นำ : 26 เคล็ดลับในการบริหารทีมให้ประสบความสำเร็จอย่าง วินซ์ ลอมบาร์ดี (The Lombardi rules)
 59. เคล็ดลับแรงบันดาลใจแห่งสุดยอดผู้นำ (Great motivation secrets of great leaders)
 60. จะสำเร็จได้ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็น (Turn small talk into big deals)
 61. จากใจสู่ใจ (How we lead matters)
 62. จิตสังคมบำบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 63. จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ
 64. ชีวเคมีระดับเซลล์ (Cellular Biochemistry)
 65. ตื่นรู้สู่แสงสว่าง (Wake up now)
 66. เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics: an engineering approach, 7th Edition)
 67. ธรรมศาสตร์ guidebook
 68. นาโนฟิสิกส์ (Nanophysics, updated edition)
 69. นี่สิมืออาชีพ : 24 แนวทางในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Getting organized at work)
 70. โน้มน้าวใจให้ได้ผลงานอย่าง CEO (Motivate like a CEO)
 71. บริหารการเงินสู่ความสำเร็จ: 24 วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินสถานะทางการเงินอย่างผู้เชี่ยวชาย (MHPE: finance for non-finance managers)
 72. ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. 2481-2490 เล่มสอง (พ.ศ. 2486-2490)
 73. ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. 2481-2490 เล่มหนึ่ง (พ.ศ. 2481-2485)
 74. ประสบการณ์แอปเปิล (The apple experience)
 75. ปลุกพลังสู่ชัยชนะ (Succeed on Your Own Terms)
 76. เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน (Leadership sustainability)
 77. เปลี่ยนวิธีคิด...ชีวิตเปลี่ยน (Influencer)
 78. ผู้ประศาสน์การและอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2477 – 2556) : ประวัติชีวิต ความคิด และการทำงาน
 79. ฝึกใจให้แกร่ง (Deep strengths)
 80. ฝึกสมองให้คมเฉียบ (Broccoli for the brain)
 81. พลังแห่งความสำเร็จสตาร์บัคส์: 5 หลักการในการปั้นดินให้เป็นดาว (The starbucks experience)
 82. พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน
 83. พิชิตฝันนักขาย : 20 บทเรียนสำหรับการเปิดและปิดการขายให้สำเร็จได้ทันที (The sales success handbook)
 84. พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น (Elementary of abstract algebra)
 85. มองโลกให้ "บวก" (Hard optimism)
 86. มีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอ (There's more to life than the corner office)
 87. เมื่อกองกำลังน้ำขอกระชับพื้นที่ (The flood)
 88. เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ (When markets collide)
 89. แมคโดนัลด์ แฮมเบอร์เกอร์ไม่ธรรมดา (Everything i know about business i learned at McDonald's)
 90. ไม่ยาก...ถ้าอยากชนะ (Leadership in the era of economic uncertainty)
 91. รวยความสุข (Working on yourself doesn't work)
 92. รวยคอนเนกชั่น (How to instantly connect with anyone)
 93. ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
 94. ลงทุนเป็น...เห็นความสำเร็จ
 95. ล้มได้ก็ลุกได้ (Revved!)
 96. เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 97. โลกใหม่แห่งนวัตกรรม (The new age of innovation)
 98. ไล่ล่าแสงตะวัน (Chasing daylight)
 99. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Electric circuits, 4th edition)
 100. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (SOS electric circuits, 4th edition)
 101. วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17
 102. วัฒนธรรมโตโยต้า (Toyota culture)
 103. วัสดุวิศวกรรม (Foundations of materials science and engineering,4th edition)
 104. วิกฤตสร้างผู้นำ : 24 แนวทางในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Leadership When The Heat's On)
 105. วิชาผู้นำ (ถ้าได้ลงมือทำแล้วจะมีความสุข) (Equipped to lead)
 106. วิทยาการระบาด
 107. สงครามเพื่อความมั่งคั่ง (The War to wealth)
 108. สตรีในพระพุทธศาสนา
 109. สร้างเครือข่าย...ง่ายสุดๆ (Smart networking)
 110. สร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ : 24 แนวทางอันทรงอานุภาพในการบริหาร "ฅน"(Networking for career success)
 111. สร้างทีมให้เวิร์ก : 24 เคล็ดลับเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างผู้ชนะ (Making teams work)
 112. สร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณ (Drop dead brilliant)
 113. สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์
 114. สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคต (Built to serve)
 115. สุดยอดขุนพลการตลาดโลก (Marketing power plays)
 116. สุดยอดนักบิน (Redefining airmanship)
 117. สุดยอดปีเตอร์ ดรักเกอร์ (The definitive drucker)
 118. สุดยอดผู้นำ : 24 บทเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ธรรมดา (The handbook for leaders)
 119. สุดยอดลีนของคุณโอโน (Taiichi ohno's workplace management)
 120. สูตรลับแห่งชัยชนะ (How to motivate every employee)
 121. เสนอให้ชนะ : 24 เคล็ดลับที่จะช่วยให้การนำเสนอของคุณชนะใจลูกค้า (Persuasive proposals and presentations)
 122. โสต ศอ นาสิกวิทยา
 123. หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Principles of international business management, 2nd edition)
 124. หลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน สังคมสงเคราะห์จุลภาค, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
 125. หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า (Principles and applications of electrical engineering)
 126. หลักชีววิทยา 1 (Essentials of biology, 2nd edition)
 127. หลักชีววิทยา 2 (Essentials of biology, 2nd edition)
 128. หลุมพรางความสำเร็จ (Seduced by success)
 129. ห้องเรียนผู้นำของฮาร์วาร์ด (Leadership can be taught)
 130. หัวหน้ามืออาชีพ : 24 บทเรียนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณ(How to be a great coach)
 131. หาโอกาสในวิกฤติ (The ring in the rubble)
 132. องค์การและการจัดการ (Management, 3rd edition)
 133. อัจฉริยะแห่งผู้นำ (The Ghoan factor)
 134. อันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชต่อเกษตรกร
 135. อัลกอริทึมและการประมวลผลการสร้างสรรค์ด้วยภาษาโปรเซสซิ่งเพื่อการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ (Algorithms and Creative Computing Using Processing Language for Interactive Design)
 136. อาเซียน เซียนธุรกิจ (Mastering Asean)
 137. อาเซียนศึกษา (ASEAN studies)
 138. 12 วิธี สู่วิถีผู้นำ (12 Disciplines of leadership excellence)ไปที่เมนู
 139. 3 นาที ปิดการขาย (You have 3 minutes!)
 140. 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555) มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ
 141. 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Tools for success)
 142. 100 Inspiring Rafflesians, 1823 - 2003ไปที่เมนู
 143. 100 Years of Gravity and Accelerated Frames
 144. 100 Years of Relativity
 145. 3D Online Multimedia and Gamesไปที่เมนู
 146. Accounting / Finance Lessons of Enron
 147. Accuracy and Reliability in Scientific Computing
 148. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms, 2nd Edition
 149. Acoustics and Psychoacoustics, 3rd Edition
 150. Adaptive Optics for Industry and Medicine
 151. Adaptive Control Tutorial
 152. Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the Professional Photographer
 153. Advanced Mechatronics
 154. Advanced Nondestructive Evaluation II: Proceedings of the International Conference on ANDE 2007, Volume 1
 155. Advanced Nondestructive Evaluation II: Proceedings of the International Conference on ANDE 2007, Volume 2
 156. Advanced Numerical Models for Simulating Tsunami Waves and Runup, Volume 10
 157. Advanced Topics on Cellular Self-Organizing Nets and Chaotic Nonlinear Dynamics to Model and Control Complex Systems
 158. Advanced Courses of Mathematical Analysis II
 159. Advanced Courses of Mathematical Analysis III
 160. Advanced Topics in Acattering and Biomedical Engineering
 161. Advances in Algebra and Combinatorics
 162. Advances in Algebraic Geometry Codes
 163. Advances in Doctoral Research in Management, Volume 2
 164. Advances in International Investments
 165. Advances in Multi-Photon Processes and Spectroscopy, Volume 18
 166. Advances in Multiphysics Simulation and Experimental Testing of MEMS
 167. Advances in Rice Genetics
 168. Advances in Tissue Engineering
 169. Advances in Bioinformatics and its Applications
 170. Advances in Biomedical Photonics And imaging
 171. Advances in Development Economics
 172. Advances in Intelligent Information Processing
 173. Advances in Iinear Matrix Inequality Methods in Control
 174. Advances in Mobile Robotics
 175. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Volume 6
 176. Afternotes goes to Graduate Achool
 177. Afternotes on Numerical Analysis
 178. Alcoholism: : Its Treatments and Mistreatments
 179. Algebraic Geometry and its Applications
 180. Algebraic Theory of Automata Networks
 181. Algorithms, Architectures and Information Systems Security, Volume 3
 182. An Invitation to Noncommutative Geometry
 183. An Algorithmic Theory of Numbers, Graphs and Convexity
 184. An Introduction to Invariant Imbedding
 185. An Introduction to Inverse Scattering and Inverse Spectral Problems
 186. An Introduction to Iterative Toeplitz Solvers
 187. An Introduction to Modeling and Simulation of Particulate Flows
 188. An Iintroduction to Structured Population Dynamics
 189. An Iintroduction to the Development and Use of the Master Curve Method
 190. An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications
 191. An Uneasy Alliance
 192. Analogies in Physics and Life
 193. Analysis of Harmonic Maps and Their Heat Flows, The
 194. Analysis of Means, The
 195. Analytic Hyperbolic Geometry and Albert Einstein's Special Theory of Relativity
 196. Analytic Solutions of Functional Equations
 197. Analytical and Numerical Methods for Volterra Equations
 198. Animal Models of Neuropsychiatric Diseases
 199. Annual Review of Nano Research, Volume 2
 200. Anthology of Statistics in Sports
 201. Ants, Bikes, and Clocks
 202. Applications of Fuzzy Logic in Bioinformatics
 203. Applications of Stochastic Programming
 204. Applications on Advanced Architecture Computers
 205. Applied Adaptive Statistical Methods
 206. Applied Dynamic Programming for Optimization of Dynamical Systems
 207. Applied Mathematical Models in Human Physiology
 208. Applied Mathematics Entering the 21st Century
 209. Applied numerical linear algebra
 210. Applied principles of horticultural science, 2nd edition
 211. Applied principles of horticultural science, 3rd edition
 212. Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions
 213. Approximation of large-scale dynamical systems
 214. Approximation of Population Processes
 215. Arithmetic Complexity of Computations
 216. ARRACK Users' Guide
 217. Art and Technique of Digital Color Correction, The
 218. Artificial Cells
 219. Asbestos Control
 220. Asia Rising
 221. Asia in the Global Economy
 222. Aspects of Infinite Groups
 223. Aspects of Polaron Theory
 224. Asset Pricing
 225. Astroparticle, Particle and Apace Physics, Detectors and Medical Physics Applications
 226. Asymptotic Approximations of Integrals
 227. Augmented Lagrangian and Operator-Aplitting Methods in Nonlinear Mechanics
 228. Automorphic Forms and Zeta Functions
 229. Avances in Statistics
 230. Aviation Fuel Quality Control Procedures, 3rd Edition
 231. Axiomatic Consensus Theory in Group Choice and Biomathematics
 232. Axioms for Lattices and Boolean Algebras
 233. Basic concepts of Probability and Statistics, 2nd Edition ไปที่เมนู
 234. Basic Rubber Testing
 235. Basics of Testing Plastics, The
 236. Basics of Thermodynamics and Phase Transitions in Complex Intermetallics, Volume 1
 237. Bayesian Nonparametrics via Neural Networks
 238. Bayesian Statistics, A Review
 239. Being-there and Becoming: The Original Way of Human Beings A Comparative Study of “Dasein” in Heidegger and “Bhava” in Theravada Buddhism
 240. Bethe, The - Peierls Correspondenc
 241. Beer in Health and Disease Prevention
 242. Bernard G. Sarnat
 243. Better location shooting
 244. Biocomputing 2008
 245. Bioluminescence and Chemiluminescence: Light Emission
 246. Bioluminescence and Chemiluminescence: Chemistry, Biology and Applications
 247. Bioluminescence
 248. BIOMAT 2007
 249. Biomaterials in Asia
 250. Bioscience Entrepreneurship in Asia
 251. Bioterrorism
 252. Bone graft Substitutes
 253. Boundary Control of PDEs
 254. Boundary Function Method for Singular Perturbation Problems, The
 255. Boundary Stabilization of Thin Plates
 256. Boundary Value Problems of Mathematical Physics: Volume I, Volume II
 257. Branching in the Presence of Symmetry
 258. Branching Programs and Binary Decision Diagrams
 259. Broadcast Announcing Worktext
 260. Buckling and Postbuckling Structures
 261. Budget Book for Film and Television, The
 262. Business and Investment Environment in Taiwan and Mainland China, The
 263. Business and Management Education in China
 264. Cardinal Spline Interpolation ไปที่เมนู
 265. Cardiovascular and Respiratory Systems
 266. Catalysis by Gold
 267. Cauchy Problem in Kinetic Theory, The
 268. Challenges in Information Technology Management
 269. Changes in the Human-Monsoon System of East Asia in the Context of Global Change
 270. Changing Facets of Nuclear Structure
 271. Chaos, Complexity and Transport
 272. Chapters in the Evolution of Chromatography
 273. Characterization and Properties of Petroleum Fractions
 274. Charting New Pathways to C4 Rice
 275. Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials
 276. Chemistry was Their Life
 277. Chemistry
 278. Chemogenomics
 279. Chicago Fundamentalism
 280. China Developing
 281. China's Science and Technology Sector and The Forces of Globalisation
 282. Chinese in Souast Asia and Beyond, The
 283. Chinese multinationals
 284. Chiral Nuclear Dynamics II
 285. Classical Control Using H∞ Methods: An Introduction to Design
 286. Classical Control Using H∞ Methods: Theory, Optimization, and Design
 287. Coding and Cryptology
 288. Collected Papers of Carl Wieman
 289. Collected Papers on Philosophy of Chemistry
 290. Collected Works of Shinya Inoue
 291. Collected Lectures on the Preservation of Stability Under Discretization
 292. Colliders and Neutrinos
 293. Color Correction for Video
 294. Combinatorial Algorithms
 295. Combinatorial Data Analysis
 296. Combinatorial Optimization
 297. Competition Models in Population Biology
 298. Complexity Classifications of Boolean Constraint Satisfaction Problems
 299. Composing Music with Computers
 300. Computational Intelligence in Decision and Control
 301. Computational Methods for Understanding Bacterial and Archaeal Genomes
 302. Computational Prospects of Infinity: Part I
 303. Computational Prospects of Infinity: Part II
 304. Computational Structural Biology
 305. Computational Systems Bioinformatics, Volume 7
 306. Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform
 307. Computational Information Retrieval
 308. Computational Integration
 309. Computational Methods for Inverse Problems
 310. Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media
 311. Computational Methods for Option Pricing
 312. Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations
 313. Computer Security
 314. Condensed Matter Physics in the Prime of the 21st Century
 315. Condensed Matter Theories, Volume 23
 316. Conjugate Duality and Optimization
 317. Contact Problems in Elasticity
 318. Contemporary Physics
 319. Contemporary Problems in Statistical Physics
 320. Continued Fractions
 321. Continuous Advances in QCD 2008
 322. Continuum Thermodynamics, Part 1
 323. Continuum Modeling in the Physical Sciences
 324. Control and Estimation in Distributed Parameter Systems
 325. Control in an Information Rich World
 326. Control of Chaos in Nonlinear Circuits and Systems, Volume 64
 327. Control Perspectives on Numerical Algorithms and Matrix Problems
 328. Controllable Quantum States
 329. Convex Analysis and Variational Problems
 330. Cooperative Internet Computing
 331. Course in Mathematical Biology
 332. Corrosion Tests and Standards
 333. Creative Marketing for New Product and New Business Development
 334. Creative Sequencing Techniques for Music Production
 335. Credit Scoring and its Applications
 336. Current Review of Chinese Medicine
 337. Current Topics in Physics
 338. Curve and Durface Design
 339. Dark Matter in Astroparticle and Particle Physicsไปที่เมนู
 340. Data Clustering
 341. Data Mining with Decision Trees
 342. Data Structures and Network Algorithms
 343. Day's Adventure in Math Wonderland 
 344. Deblurrinq Images
 345. Decentralization Policies in Asian Development
 346. Deep Inelastic Scattering
 347. Delivery of Protein and Peptide Drugs in Cancer
 348. Dendrimer-Based Nanomedicine
 349. Dengue
 350. Deserfest
 351. Design and Analysis of Gauge R&R Studies
 352. Design and Analysis of Reliable and Fault-Tolerant Computer Systems
 353. Design of High-Speed Communication Circuits
 354. Design Reuse in Product Development Modeling, Analysis and Optimization
 355. Design Sensitivity Analysis
 356. Designing Fair Curves and Surfaces
 357. DFT, The
 358. Different Geometry and its Applications
 359. Differential Geometry
 360. Differential Dynamical Systems
 361. Differential-Algebraic Systems
 362. Direct Methods for Sparse Linear Systems
 363. Discontinuous Galerkin methods for solving elliptic and parabolic equations
 364. Discrete Convex Analysis
 365. Discrete Mathematics of Neural Networks
 366. Distributed Computing
 367. Distribution Theory for Tests Based on the Sample Distribution Function
 368. Divine Action and Natural Selection
 369. Domain-Based Parallelism and Problem Decomposition Methods in Computational Science and Engineering
 370. Dynamic and Stochastic Approaches to the Environment and Economic Development
 371. Dynamic Noncooperative Game Theory
 372. Dynamical Aspects of Nuclear Fission
 373. Dynamics of Internal Layers and Diffusive Interfaces
 374. Easy Guide to Health and Safety ไปที่เมนู
 375. Econometric Forecasting and High-Frequency Data Analysis
 376. Efficiency of Racetrack Betting Markets
 377. Elderly Entrepreneurship in an Aging us Economy
 378. Electro-Diffusion of Ions
 379. Electromagnetic Material Interrogation Using Conductive Interfaces and Acoustic Wavefronts
 380. Electromagnetism and the Structure of Matter
 381. Electronic Device Architectures for the Nano-CMOS Era
 382. Eliciting and Analyzing Expert Judgment
 383. Emerging Consequences of Biotechnology
 384. Energy and International War
 385. Energy Trail, The - Where It Is Leading
 386. Engineering Dielectrics, volume III
 387. Engineering Reliability
 388. English for health sciences I
 389. English for sociologists and anthropologists I
 390. Enhancing Learning Through Technology
 391. Entropy Crisis, The
 392. Entropy Demystified
 393. Environmental Planning and Management
 394. Environmental, Health, and Humanity Issues in the Down Danubian region
 395. Epioptics-9
 396. Escape form Leipzig
 397. Eucalyptus plantations
 398. Evaluating Derivatives: Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation
 399. Evaluating Derivatives: Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation, 2nd Edition
 400. Evaluation and Optimization of Electoral Systems
 401. Everyday Probability and Statistics
 402. Evolution of Language, The
 403. Exact and Approximate Modeling of Linear Systems
 404. Examinations in Singapore
 405. Exchange Rate Systems and Policies in Asia
 406. Exchange Rate, Monetary and Financial Issues and Policies in Asia
 407. Exclusive Reactions at High Momentum Transfer
 408. Exotic States of Nuclear Matter
 409. Experimental Design for Formulation
 410. Extending H∞ Control to Nonlinear Systems
 411. Facts, Conjectures, and Improvements for Simulated Annealing ไปที่เมนู
 412. Farewell to Entropy
 413. Fast Algorithms for Structured Matrices
 414. Fast Reliable Algorithms for Matrices with Structure
 415. Fat Manifolds and Linear Connections
 416. Feasible Computations and Provable Complexity Properties
 417. Financial Derivatives Pricing
 418. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations
 419. Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations, 2nd Edition
 420. Finite Element Methods with B-Splines
 421. Finite Element Solution of Boundary Value Problems
 422. First Course in Order Statistics
 423. Fission and Properties of Neutron-Rich Nuclei
 424. Focus of Discoveries 
 425. Food Supply Chain Management
 426. Foundations of Decision - Making Agents
 427. Foundations of Stochastic Differential Equations in infinite dimensional spaces
 428. Fourier Analysis of Numerical Approximations of Hyperbolic Equations
 429. Fracture and Fatigue Control in Structures
 430. Free Calculus
 431. From Associations to Rules
 432. From Biotechnology to Genomes
 433. Frontiers of Applied and Computational mathematics
 434. Fuel and Fuel System Microbiology
 435. Fuels and Lubricants Handbook
 436. Functional Analysis and Approximation Theory in Numerical Analysis
 437. Functions of a Complex Variable
 438. Functions of Matrices
 439. Fuzzy logic and Probability Applications
 440. Gallery of Chua Attractors, Volume 61
 441. Gender-Structured Population Modelingไปที่เมนู
 442. Generalized Inverses of Linear Transformations
 443. Genome Informatics 2008: Proceedings of the 19th International Conference Gold Coast
 444. Genome Informatics 2008: Proceedings of the 8th Annual International Workshop on Bioinformatics and Systems Biology
 445. Geometric Control and Nonsmooth Analysis
 446. Geometric Probability
 447. George Green
 448. Ghostly Muscles, Wrinkled Brains, Heresies and Hobbits
 449. Global Transversality, Resonance and Chaotic Dynamics
 450. Golden Ratio and Fibonacci Numbers, The
 451. Graph Classes
 452. Graph Theory and its Applications to Problems of Society
 453. Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants, 2nd edition
 454. Guide to the Safe Handling of Hazardous Materials Accidents, 2nd edition 
 455. Guidebook for Supporting Decision Making Under Uncertainties
 456. Hand Book of Texture Analysis ไปที่เมนู
 457. Handbook for Matrix Computations
 458. Handbook of Cancer Models with Applications
 459. Handbook of Cardiac Stem Cell Therapy
 460. Handbook of Comparative World Steel Standards, 3rd Edition
 461. Handbook of Longitudinal Research
 462. Handbook of Reference Data for Nondestructive Testing
 463. Handbook of Writing for the Mathematical Sciences
 464. Haptics for Teleoperated Surgical Robotic Systems
 465. Hepatocellular Carcinoma
 466. Hidden Markov Models and Dynamical Systems
 467. High-Performance Construction Materials
 468. High-Chromium Ferritic and Martensitic Steels for Nuclear Applications
 469. History of Russian Underwater Acoustics
 470. How the Chinese Eat Potatoes
 471. How to Succeed in Breastfeeding Without Really Trying, or Ten Steps to Laugh Your Way Through
 472. Human Biochemistry and Disease
 473. Hyberbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves
 474. Hyperbolic and Viscous Conservation Laws
 475. III-Nitride Devices and Nanoengineering ไปที่เมนู
 476. Ill-Posed Problems for Integrodifferential Equations in Mechanics and Electromagnetic Theory
 477. Image Processing and Analysis
 478. Imagining the Elephant
 479. Immersed Interface Method, The
 480. Improperly Posed Problems in Partial Differential Equations
 481. In - Situ Electron Microscopy at High Resolution
 482. Indefinite-Quadratic Estimation and Control
 483. Indian Renaissance, The
 484. Industrial Development in East Asia
 485. Industrial Mathematics: A Course in Solving Real-World Problems
 486. Industrial Mathematics: The 1998 CRSC Workshop
 487. Infinite Dimensional Harmonic Analysis IV
 488. Infinite Dimensional Stochastic Analysis
 489. Information Communication Technology in Education
 490. Inframarginal Economics, Volume 4
 491. Initial-Boundary Value Problems and the Navier-Stokes Equations
 492. Innovations in Controlled Low-Strength Material (Flowable Fill)
 493. Instant Vegas Movie StudioTM + DVD
 494. Institutions and Gender Empowerment in the Global Economy
 495. Integer Programming
 496. Intelligible Universe, The
 497. Interior-Point Polynomial Algorithms in Convex Programming
 498. International Management Accounting in Japan
 499. International Seminar on Nuclear War and Planetary Emergencies
 500. International Consumer Product Testing Across Cultures and Countries
 501. Introduction to Matrix Analysis, 2nd Edition
 502. Introduction to Matrix Analytic Methods in Stochastic Modeling
 503. Introduction to Numerical Continuation Methods
 504. Introduction to Shape Optimization
 505. Introduction to the Mathematics of Medical Imaging, 2nd Edition
 506. Introduction to the Numerical Analysis of Incompressible Viscous Flows
 507. Invariant Algebras and Geometric Reasoning
 508. Invariant Subspaces of Matrices with Applications
 509. Inverse Problem Theory and Methods for Model parameter estimation
 510. Investigation and Interpretation of Black Box Data in Automobiles
 511. Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations
 512. Iterative Methods for Optimization
 513. Iterative Methods for Solving Linear Systems
 514. Iterative Methods for Sparse Linear Systems
 515. Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables
 516. Jackknife, Bootstrap, and or Resampling plans, The ไปที่เมนู
 517. Japanese Project Management
 518. Jesuits Padroado and East Asian Science (1552-1773), The
 519. Kernels for Structured Data ไปที่เมนู
 520. Knot insertion and Deletion Algorithms for B-spline Curves and Surfaces
 521. Knowledge Management
 522. LabVIEW สำหรับงานควบคุมฮาร์ดแวร์ไปที่เมนู
 523. LAPACK Users' Guide
 524. LAPACK95 Users' Guide
 525. LINPACK
 526. Labor Economics from a Free Market Perspective
 527. Lagrange Multiplier Approach to Variational Problems and Applications
 528. Lanczos algorithms for large symmetric eigenvalue computations, Vol. I
 529. Lanczos and Conjugate Gradient Algorithms, The
 530. Lanczos Method, The
 531. Landau-Lifshitz Equations
 532. Large Deviations and Applications
 533. Laser Spectroscopy: Proceedings of the XVlll International Conference ICOLS 2007
 534. Laser Spectroscopy: Proceedings of the XVII International Conference
 535. Latest Advances in Atomic Cluster Collisions
 536. Lead Hazard Evaluation and Control in Buildings
 537. Learning LATEX
 538. Learning and Performance Matter
 539. Lecrures on White Noise Functionals
 540. Lecture Notes in Applied Differential Equations of Mathematical Physics
 541. Lecture Notes on Computational Structural Biology
 542. Lectures on Finite Precision Computations
 543. Lectures on Geometric Methods in Mathematical Physics
 544. Lectures on Mathematical Combustion
 545. Lectures on Modern Convex Optimization
 546. Lectures on Quantum Ffield Theory
 547. Lectures on the Logic of Computer Programming
 548. Lectures on the Measurement and Evaluation of the Performance of Computing Systems
 549. Let there be Light
 550. Lie-Bäcklund Transformations in Applications
 551. Llight/dark Universe, The
 552. Lighting by Design
 553. Lighting by Design, 2nd Edition
 554. Linear Differential Operators
 555. Linear Feedback Control
 556. Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory
 557. Linear Ordinary Differential Equations
 558. Linear Programming with MATLAB
 559. Liquid Chromatography of Natural Pigments and Synthetic Dyes, Volume 71
 560. Logic of Nature, Complexity and New Physics, The
 561. Long-Run Collaboration on Long-Run Games
 562. Low Temperatures and Cold Molecules
 563. Macroeconomic Policies for Stable Growth
 564. Mamatics of Combustion, The
 565. Mamatics of Computerized Tomography, The
 566. Mamatics of Reservoir Simulation, The
 567. Management of Technology Innovation and Value Creation
 568. Manual for Biochemistry Protocols 
 569. Manual for the Chemical Analysis of Metals 
 570. Manual on Chlorosilane Emergency Response Guidelines
 571. Manual on Coating and Lining Methods for Cooling Water Systems in Power Plants
 572. Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation
 573. Manual on Drilling, Sampling, and Analysis of Coal
 574. Manual on Elastic-plastic Fracture
 575. Manual on Flash Point Standards and Their Use
 576. Manual on Hydrocarbon Analysis, 6th edition
 577. Manual on Maintenance Coatings for Nuclear Power Plants
 578. Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 7th Edition
 579. Manual on Selection and Use of Engine Coolants and Cooling System Chemicals, 4th Edition
 580. Manual on Test Sieving Methods
 581. Manual on the Building of Materials Databases
 582. Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurement, 4th Edition
 583. Manual on Vapor Degreasing, 3rd Edition
 584. Marine Acoustics
 585. Markov-Modulated Processes & Semiregenerative Phenomena
 586. Mathematica Laboratories for Mathematical Statistics
 587. Mathematical Aspects of Quantum Computing 2007
 588. Mathematical Programming and Game Theory for Decision Making
 589. Mathematical Analysis of Viscoelastic Flows
 590. Mathematical and Computational Techniques for Multilevel Adaptive Methods
 591. Mathematical Aspects of Geometric Modeling
 592. Mathematical Aspects of Numerical Grid Generation
 593. Mathematical Biofluiddynamics
 594. Mathematical Control Theory of Coupled PDEs
 595. Mathematical Methods in Image Reconstruction
 596. Mathematical Modeling in Optical Science
 597. Mathematical Modeling
 598. Mathematical Models in Biology
 599. Mathematical models
 600. Mathematical Optimization and Economic Theory
 601. Mathematical Principles of Optical Fiber Communications
 602. Mathematical Problems in Linear Viscoelasticity
 603. Mathematical Problems in the Biological Sciences
 604. Mathematical Results in Quantum Mechanics
 605. Mathematical Theories of Populations
 606. Mathematical Theory of Large-Scale Atmosphere/Ocean Flow 
 607. Mathematical Theory of Reliability
 608. Mathematical Understanding of Infectious Disease Dynamics
 609. Mathematical View of Interior-Point Methods in Convex Optimization
 610. Mathematics Applied to Continuum Mechanics
 611. Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences
 612. Mathematics in Industry
 613. Mathematics of Computerized Tomography, The
 614. Mathematics of Genetic Diversity
 615. MATLAB Guide, 2nd Edition
 616. Matrix Algorithms, Volume I
 617. Matrix Algorithms, Volume II
 618. Matrix Analysis and Applied linear Algebra
 619. Matrix Analysis for Scientists and Engineers
 620. Matrix Eigenvalue Problem, The
 621. Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition
 622. Mesons and Baryons
 623. Metallographic and Materialographic Specimen Preparation, Light Microscopy, Image Analysis and Hardness Testing
 624. Metallothioneins in Biochemistry and Pathology
 625. Method of Equivalence and its Applications, The
 626. Methods and Applications of Iinterval Analysis
 627. Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations
 628. Methods of Dynamic and Nonsmooth Optimization
 629. Methods of Mathematical Economics
 630. Microphone Book, The
 631. Migration and Social Protection in China, Volume 14
 632. Mining Imperfect Data
 633. Mobile and Wireless Networks Security
 634. Modern Stone Cladding
 635. Modular Forms
 636. Moisture Analysis and Condensation Control in Building Envelopes
 637. Moisture Control in Buildings
 638. Molecular Characterization and Analysis of Polymers, Volume 53
 639. Molecules with Silly or Unusual Names
 640. Multi-Objective Optimization Techniques and Applications in Chemical Engineering, Volume 1
 641. Multigrid Methods
 642. Multigrid Tutorial, 2nd Edition
 643. Multilevel Adaptive Methods for Partial Differential Equations
 644. Multilevel Projection Methods for Partial Differential Equations
 645. Multiple Decision Procedures
 646. Multiplier Convergent Series
 647. Multivariate Approximation Theory
 648. Multivariate splines
 649. Multivariate Statistical Process Control with Industrial Applications
 650. Nanobiotechnology & Nanobiosciences, Volume 1 ไปที่เมนู
 651. Nanofabrication
 652. Nanoparticulates as Drug Carriers
 653. Nanoporous Materials
 654. Nanosols and Textiles
 655. Nanostructured and Photoelectrochemical Systems for Solar Photon Conversion
 656. Nanostructures in Electronics and Photonics
 657. Nanotherapeutics
 658. Natural Products
 659. Navier-Stokes Equations and Nonlinear Functional Analysis
 660. Neuro-fuzzy Control of Industrial Systems with Actuator Nonlinearities
 661. Neutrino Oscillations
 662. Neutrophils, The
 663. New Art and Science of Pregnancy and Childbirth, The
 664. New Aspects of Plasma Physics
 665. New Business in India
 666. New Perspectives on Mathematical Practices
 667. New Technologies in Global Societies
 668. Noisy Pendulum, The
 669. Non-Equilibrium Thermodynamics of Heterogeneous Systems
 670. Non-Perturbative Renormalization
 671. Nonholonomic Motion of Rigid Mechanical Systems from a DAE Viewpoint
 672. Nonlinear Dynamics of Piecewise Constant Systems and Implementation of Piecewise Constant Arguments
 673. Nonlinear Output Regulation
 674. Nonlinear Programming
 675. Nonlinear Programming: Sequential Unconstrained Minimization Techniques
 676. Nonlinear Renewal Theory in Sequential Analysis
 677. Nonlinear Systems Analysis, 2nd Edition
 678. Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences
 679. Nonparametric Function Estimation, Modeling, and Simulation
 680. Notes on Time Decay and Scattering for Some Hyperbolic Problems
 681. NR Coregulators and Human Diseases
 682. Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations
 683. Numerical Analysis of Spectral Methods
 684. Numerical Analysis
 685. Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic
 686. Numerical Computing with MATLAB
 687. Numerical Computing with Simulink, Volume I
 688. Numerical linear Algebra
 689. Numerical Linear Algebra for High-Performance Computer
 690. Numerical Methods for Bifurcations of Dynamical Equilibria
 691. Numerical Methods for Evolutionary Differential Equations
 692. Numerical Methods for Least Squares Problems
 693. Numerical Methods for Special Functions
 694. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations
 695. Numerical Methods in Scientific Computing, Volume I
 696. Numerical Polynomial Algebra
 697. Numerical Simulation in Fluid Dynamics
 698. Numerical Simulation of Waves and Fronts in Inhomogeneous Solids
 699. Numerical Solution of Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations
 700. Numerical Solution of Elliptic Equations, The
 701. Numerical Solution of Elliptic Problems
 702. Numerical Dolution of Two Point Boundary Value Problems
 703. Oil Spill Response Performance Review of Skimmers ไปที่เมนู
 704. Optical Properties of Surfaces
 705. Optimal Control of Viscous Flow
 706. Optimal Design of Experiments
 707. Optimization and Nonsmooth Analysis
 708. Optimization Software Guide
 709. Orchid Biotechnology
 710. Ordinary Differential Equations, 1st Edition
 711. Ordinary Differential Equations, 2nd Edition
 712. Ordinary Differential Equations in Theory and Practice
 713. Origamics
 714. Origin of Mass and Strong Coupling Gauge Ories, The
 715. Orthogonal Polynomials and Special Functions
 716. Oxidative Stress, Disease and Cancer
 717. Pacific Symposium on Biocomputing 2009ไปที่เมนู
 718. Paint and Coating Testing Manual
 719. Paradigm Called Magnetism 
 720. Parallel Algorithms for Matrix Computations
 721. Parallel Processing for Scientific Computing
 722. Partial Differential Equations: Analytical and Numerical Methods
 723. Partial Differential Equations: Modeling, Analysis, Computation
 724. Path Integrals New Trends and Perspectives
 725. Performance Optimization of Numerically Intensive Codes
 726. Personalization Techniques and Recommender Systems
 727. Perspectives in Flow Control and Optimization
 728. Perspectives on LHC Physics
 729. Perturbation Bounds for Matrix Eigenvalues
 730. Perturbations
 731. Photonics and Nanotechnology
 732. Physical Biology
 733. Physics and Modeling of MOSFETS, The
 734. Physics and Modeling of Tera-and Nano-Devices
 735. Physics of Emergence and Organization
 736. Physics of Self-Organization Systems
 737. Physics of Unstable Nuclei
 738. Physics of the Sun and its Atmosphere
 739. Pitman's Measure of Closeness
 740. Plant Systematics
 741. Plasmonic Nanoguides and Circuits
 742. Platelets in Cardiovascular Disease
 743. Playing with Planets
 744. PLTMG
 745. Polymer Thin Films
 746. Polynomial Root-Finding and Polynomiography
 747. Poetry of Sculpture, The
 748. Powered by Feel
 749. Practical Manual for Musculoskeletal Research
 750. Practical Methods for Optimal Control Using Nonlinear Programming
 751. Praise of Chromosome "Folly" : confessions of an untamed molecular structure
 752. Preparing and Delivering Technical Presentations
 753. Present Knowledge of Rice Genetics and Cytogenetics
 754. Primal-Dual Interior-Point Methods
 755. Primary Intraocular Lymphoma
 756. Primer for Sampling Solids, Liquids, and Gases
 757. Primer on Integral Equations of the First Kind
 758. Primer on the Physics of the Cosmic Microwave Background
 759. Principles and Advanced Methods in Medical Imaging and Image Analysis
 760. Principles of Computerized Tomographic Imaging
 761. Probabilistic Expert Systems
 762. Probability
 763. Probability Theory and Combinatorial Optimization
 764. Problems in Applied Mathematics
 765. Proceedings of the 1st Asia-Pacific Water Summit, The
 766. Proceedings of the 10th Italian Conference, Sensors and Microsystems
 767. Proceedings of the 12th Italian Conference, Sensors and Microsystems
 768. Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Bioinformatics Conference
 769. Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 770. Proceedings of the Fourth Meeting on CPT and Lorentz Symmentry Bloomington
 771. Proceedings of the Fourth SIAM International Conference on Data Mining
 772. Proceedings of the International Conferences on Chinese Enterprise Research 2007
 773. Proceedings of the Sixth SIAM International Conference on Data Mining
 774. Proceedings of the Eighth SIAM International Conference on Data Mining
 775. Proceedings of the Eighth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments and the Third Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics
 776. Proceedings of the Fifteenth annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 777. Proceedings of the Fifth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments
 778. Proceedings of the Fourteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 779. Proceedings of the Nineteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete algorithms
 780. Proceedings of the Ninth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments and the fourth Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics
 781. Proceedings of the Seventeenth annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 782. Proceedings of the Sixteenth annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 783. Proceedings of the Sixth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments and the first Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics
 784. Proceedings of the Tenth workshop on algorithm engineering and experiments and the fifth workshop on analytic algorithmics and combinatorics
 785. Proceedings of the Twelfth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 786. Proceedings of the Twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
 787. Proceedings, "WASCOM 2007" : 14th Conference on Waves and Stability in Continuous Media
 788. Processes of Emergence of Systems and Systemic Properties
 789. Producing Great Sound for Film and Video, 3rd Edition
 790. Progress of Superpave
 791. Quantile Processes with Statistical Applications ไปที่เมนู
 792. Quantitative Geochemistry
 793. Quantum Aspects of Life
 794. Quantum Bio-Informatics
 795. Quantum Dissipative Systems, 3rd Edition
 796. Quantum Field Theory and Beyond
 797. Quantum Leap
 798. Quantum Probability and Related topics
 799. Quantum Stochastics and Information
 800. Radiation Curing of Coatings ไปที่เมนู
 801. Radon
 802. Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods
 803. Randomness and Complexity
 804. Randomnicity
 805. Rank-Deficient and Discrete Ill-Posed Problems: Numerical Aspects of Linear Inversion
 806. RCRA Waste Management
 807. Real-Time PDE-Constrained Optimization
 808. Recent Advances in Computational Sciences
 809. Recent Advances in Data Mining of Enterprise Data
 810. Recent Advances in Nonlinear Analysis
 811. Recent Progress in Many-Body Theories
 812. Recent Progress in Atmospheric Sciences
 813. Recognition of Whiteboard Notes
 814. Reconstruction of Chaotic Signals With Applications to Chaos-Based Communications
 815. Recurrent Events Data Analysis for Product Repairs, Disease Recurrences, and Other Applications
 816. Regulatory Genomics
 817. Relating Consumer, Descriptive, and Laboratory Data to Better Understand Consumer Responses
 818. Research Directions in Distributed Parameter Systems
 819. Reservoir Simulation
 820. Reviews of Accelerator science and Technology, Volume 1
 821. Rice Genetics I
 822. Rice Genetics II
 823. Rice Genetics III
 824. Rice Genetics IV
 825. Rice genetics V
 826. Rice Genetics and Cytogenetics
 827. Ring Theory 2007
 828. Risk Management and Value
 829. Robotics
 830. Robust Statistical Procedures
 831. Role of Sensory Analysis in Quality Control, The 
 832. Routine Coal and Coke Analysis
 833. Rubber Formulary, The
 834. Russian-English English-Russian dictionary on Probability, Statistics, and Combinatorics
 835. Safe Use of Oxygen and Oxygen Systemsไปที่เมนู
 836. Salam + 50
 837. SARS Epidemic, The
 838. ScaLAPACK Users' Guide
 839. Scholars' Secrets
 840. Science Matters
 841. Science of Computer Benchmarking, The
 842. Scientific Computations on Mathematical Problems and Conjectures
 843. Scorpionates II
 844. Second Genesis
 845. Selected Papers of M. Ohya
 846. Selected Works of Professor Herbert Kroemer
 847. Selected Works of Wen-Tsun Wu
 848. Selected Topics in the Chemistry of Natural Products
 849. Selected Works of Kai Lai Chung
 850. Selecting and Ordering Populations
 851. Self-Evolving Cosmos, The
 852. Semi-Classical Analysis for Nonlinear Schrodinger Equations
 853. Semiconductor Quantum Bits
 854. Seminar on Fission
 855. Sensors and Microsystems: Proceedings of the 11th Italian Conference
 856. Sensors and Microsystems: Proceedings of the 13th Italian conference
 857. Sensory Testing Methods, 2nd Edition
 858. Sequential Analysis and Optimal Design
 859. Seri: Singapore Eye Research Institute
 860. Service Characteristics of Biomedical Materials and Implants
 861. Shapes and Geometries
 862. Sharpest Cut, the
 863. SIAM 100-Digit Challenge, The
 864. Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials
 865. Significance of Tests for Petroleum Products, 7th Edition
 866. Silicon Nanophotonics
 867. Simulating, Analyzing, and Animating Dynamical Systems
 868. Simultaneity
 869. Sinc Methods for Quadrature and Differential Equations
 870. Singapore and Asia in a Globalized World
 871. Singular Perturbation Methods in Control
 872. Singular Perturbations and Hysteresis
 873. Sir James Lighthill and Modern Fluid Mechanics
 874. Smart Material Systems
 875. Solitons and the Inverse Scattering Transform
 876. Solitons in Mathematics and Physics
 877. Solution of Partial Differential Equations on Vector and Parallel Computers
 878. Solving PDEs in C++
 879. Solving Least Squares Problems
 880. Solving Nonlinear Equations with Newton's Method
 881. Some Aspects of the Optimal Control of Distributed Parameter Systems
 882. Some Limit Theorems in Statistics
 883. Sound Reproduction
 884. Spectral Theory of Block Operator Matrices and Applications
 885. Spectral Methods in MATLAB
 886. Spectral Properties of Banded Toeplitz Matrices
 887. Spectral Sensing Research for Water Monitoring Applications and Frontier Science and Technology for Chemical, Biological and Radiological Defense
 888. Spin Wave Confinement
 889. Spirit and Place
 890. Spline Models for Observational Data
 891. Stability and Stabilization of Time-Delay Systems
 892. Stability of Dynamical Systems, The
 893. Stanford R. Ovshinsky
 894. Stark Effect in a Hydrogenic Atom or Ion
 895. Statistical Physics, High Energy, Condensed Matter and Mathematical Physics
 896. Statistical Case Studies for Industrial Process Improvement
 897. Statistical Case Studies: A Collaboration Between Academe and Industry
 898. Statistical Case Studies: A Collaboration Between Academe and Industry, Student Edition
 899. Statistical Design and Analysis of Experiments
 900. Steel Forgings
 901. Steiner Tree Problems in Computer Communication Networks
 902. Stem Cell Repair and Regeneration, Volume 3
 903. Stem Cells and Regenerative Medicine
 904. Stochastic Modelling of Electricity and Related Markets
 905. Stochastic Modeling in Broadband Communications Systems
 906. Stochastic Processes
 907. Stochastic Processes in the Neurosciences
 908. Stochastic Processes, Estimation, and Control
 909. Strategic Technology Management
 910. Stroke Clinician's Handbook, The
 911. Strongly Stabilizable Distributed Parameter Systems
 912. Structure-Based Study of Viral Replication
 913. Structural Colors in the Realm of Nature
 914. Structural Proteomics and its Impact on the Life Sciences
 915. The Structural Representation of Proximity Matrices with MATLAB, The
 916. Success Secrets
 917. Supertrends of Future China
 918. Survey of Lie Groups and Lie Algebra with Applications and Computational Methods
 919. Symbolic Computation
 920. Symmetric Eigenvalue Problem, The
 921. T.H.E. A2z Dietไปที่เมนู
 922. Technical Aspects of Phase I/II Environmental Site Assessments
 923. Technical Aspects of Phase I/II Environmental Site Assessments, 2nd Edition
 924. Techniques of Differential Topology in Relativity
 925. Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management
 926. Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems
 927. Templates for the Solution of Linear Systems
 928. Ten Lectures on the Probabilistic Method, 2nd Edition
 929. Ten Lectures on Wavelets
 930. Terrestrial Neutron - Induced Soft Errors in Advanced Memory Devices
 931. Themodynamic Universe, The
 932. Theory of best Approximation and Functional Analysis, The
 933. Theory of Indexing
 934. Theory and Applications of Sequential Nonparametrics, The
 935. Theory and Evaluation of Single-Molecule Signals
 936. Theory of the Combination of Observations Least Subject to Error
 937. Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels
 938. Time Series
 939. Titan
 940. Tobacco Control Policy Analysis in China
 941. Topics in Mathematical Analysis
 942. Topics in Classical Analysis and Applications in Honor of Daniel Waterman
 943. Topics in Finite Elasticity
 944. Topics in Intersection Graph Theory
 945. Topics in Surface Modeling
 946. Topics on Stability and Periodicity in Abstract Differential Equations
 947. Topological Foundations of Electromagnetism
 948. Topological Methods for Set-Valued Nonlinear Analysis
 949. Topology and Physics
 950. Total Least Squares Problem, The
 951. Total Quality Management
 952. Transfer and Licensing of Know-How and Intellectual Property, The
 953. Transonic Aerodynamics
 954. Trends in Chemistry of Materials
 955. Trust and Security in Collaborative Computing, Volume 2
 956. Trust-Region Methods
 957. Tutorial on Elliptic PDE Solvers and Their Parallelization
 958. Uncertainty and Intelligent Information Systemsไปที่เมนู
 959. Understanding and implementing the finite element method
 960. Understanding Search Engines
 961. Unified Approach to Boundary Value Problems
 962. Unitary Symmetry and Combinatorics
 963. Universality in Nonequilibrium Lattice Systems
 964. User's Guide to ASTM Specification C 94 on Ready-Mixed Concrete
 965. Using Animal Models in Biomedical Research
 966. Variational Analysis in Sobolev and BV Spacesไปที่เมนู
 967. Variational Methods for Eigenvalue Approximation
 968. Variational Methods in Nonlinear Elasticity
 969. Vehicle Routing Problem,The
 970. Vegas Pro 8 Editing Workshop
 971. Very high Multiplicity Physics Workshops
 972. Virtuous Organization, The
 973. Vortex Methods and Vortex Motion
 974. Wavelets and Their Applicationsไปที่เมนู
 975. Wavelets: A Mathematical Tool for Signal Analysis
 976. Wavelets: Tools for Acience & Technology
 977. Weak Convergence of Measures
 978. Wealth Doesn't Last 3 Generations
 979. Web Marketing for the Music Business
 980. White Blood
 981. Who are We?
 982. Zany, Zeal, Zest and Zing the Z Way to Happiness ไปที่เมนู