ไทย english   

E-Books Year 2016

 

E-Books Databases

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 230,000 รายการ จาก 19 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด: มีนาคม 2559)

Single Search "EBSCO Discovery Service"

E-Books

      


AccessEmergency Medicine (28 Titles) Ebrary (101 Titles) SAGE Knowledge (3,905)
AccessMedicine (132 Titles) EBSCO E-Book Collection (138,310 Titles) ScienceDirect: E-Books (3,882 Titles)
AccessPediatrics (35 Titles) Gale Virtual Reference Library (235 Titles) SpringerLink: E-Books (57,151 Titles)
ASEAN Culture E-Book (25 Titles) iG Publishing E-Book Library (836 Titles) Springer Photocols (1,678 Titles)
Books@OVID (521 Titles) Karger: E-Books (782 Titles) Wiley Online Library: E-Books (18,848 Titles)
ClinicalKey (1,142 Titles) Opposing Viewpoints in Context (410 Titles)  
CRCnetBASE (3,478 Titles) Oxford Scholarship Online (43 Titles)  
 
 
 
 

Free E-Books Databases

(ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี)

 

Bookboon Google Books Open Library
FreeBooks4Doctors National Academy Press Openstax College
College Open Textbooks NCBI Bookshelf