ไทย english   

E-Books Year 2017

 

E-Books Databases

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 200,000 รายการ จาก 18 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 2560)

Single Search "EBSCO Discovery Service"

E-Books

      


AccessEmergency Medicine (28 Titles) Ebrary (105 Titles) Oxford Scholarship Online (44 Titles)
AccessMedicine (112 Titles) EBSCO E-Book Collection (145,379 Titles) SAGE Knowledge (3,905)
AccessPediatrics (35 Titles) Gale Virtual Reference Library (235 Titles) ScienceDirect: E-Books (3,882 Titles)
Books@OVID (582 Titles) iG Publishing E-Book Library (836 Titles) SpringerLink: E-Books (53,939 Titles)
ClinicalKey (1,115 Titles) Karger: E-Books (782 Titles) Springer Photocols (1,678 Titles)
CRCnetBASE (3,479 Titles) Opposing Viewpoints in Context (410 Titles) Wiley Online Library: E-Books (19,947 Titles)

 

 
 

Free E-Books Databases

(ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี)


Bookboon National Academy Press
FreeBooks4Doctors NCBI Bookshelf
College Open Textbooks Open Library
Google Books Openstax College