ไทย english   

E-Books Year 2016

 

E-Books Databases

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 200,000 รายการ จาก 19 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน 2559)

Single Search "EBSCO Discovery Service"

E-Books

      


AccessEmergency Medicine (28 Titles) Ebrary (113 Titles) SAGE Knowledge (3,905)
AccessMedicine (132 Titles) EBSCO E-Book Collection (152,074 Titles) ScienceDirect: E-Books (3,882 Titles)
AccessPediatrics (35 Titles) Gale Virtual Reference Library (235 Titles) SpringerLink: E-Books (68,197 Titles)
ASEAN Culture E-Book (25 Titles) iG Publishing E-Book Library (836 Titles) Springer Photocols (1,678 Titles)
Books@OVID (521 Titles) Karger: E-Books (782 Titles) Wiley Online Library: E-Books (19,608 Titles)
ClinicalKey (1,142 Titles) Opposing Viewpoints in Context (410 Titles)  
CRCnetBASE (3,478 Titles) Oxford Scholarship Online (44 Titles)  

 

 
 

Free E-Books Databases

(ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี)


Bookboon National Academy Press
FreeBooks4Doctors NCBI Bookshelf
College Open Textbooks Open Library
Google Books Openstax College