ไทย english   

E-Books Year 2017

 

E-Books Databases

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 230,000 รายการ จาก 18 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2560)

Single Search "EBSCO Discovery Service"

E-Books

      


AccessEmergency Medicine (28 Titles) Ebrary (105 Titles) Oxford Scholarship Online (50 Titles)
AccessMedicine (112 Titles) EBSCO E-Book Collection (145,379 Titles) SAGE Knowledge (3,896)
AccessPediatrics (35 Titles) Gale Virtual Reference Library (247 Titles) ScienceDirect: E-Books (815 Titles)
Books@OVID (582 Titles) iG Publishing E-Book Library (982 Titles) SpringerLink: E-Books (53,939 Titles)
ClinicalKey (1,115 Titles) Karger: E-Books (592 Titles) Springer Photocols (1,890 Titles)
CRCnetBASE (3,479 Titles) Opposing Viewpoints in Context (430 Titles) Wiley Online Library: E-Books (19,947 Titles)

 

 
 

Free E-Books Databases

(ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี)


Bookboon National Academy Press
FreeBooks4Doctors NCBI Bookshelf
College Open Textbooks Open Library
Google Books Openstax College