ไทย english   

E-Books Year 2017

 

E-Book Databases

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 230,000 รายการ จาก 18 ฐานข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2560)

oclc logo Search E-Book by WorldCat Local

      


AccessEmergency Medicine (28 Titles) Ebrary (105 Titles) Oxford Scholarship Online (50 Titles)
AccessMedicine (112 Titles) EBSCO eBook Collection (150,736 Titles) SAGE Knowledge (3,896)
AccessPediatrics (35 Titles) Gale Virtual Reference Library (247 Titles) ScienceDirect: E-Books (5,575 Titles)
Books@OVID (582 Titles) iG Publishing E-Book Library (836 Titles) SpringerLink eBook (75,377 Titles)
ClinicalKey (1,115 Titles) Karger eBook Collection (592 Titles) Springer Photocols (1,890 Titles)
CRCnetBASE (3,479 Titles) Opposing Viewpoints in Context (430 Titles) Wiley Online Library: E-Books (20,618 Titles)

 

 
 

Free E-Book Databases

(8 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี)


Bookboon National Academy Press
FreeBooks4Doctors NCBI Bookshelf
College Open Textbooks Open Library
Google Books Openstax College
   

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่ออีเมล์: chalermpan.tat@mahidol.ac.th