ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Books Year 2014

 

Alphabetical List (A-Z)

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |

 

   
   
AccessEmergency Medicine
from McGraw-Hill

In AccessEmergency Medicine™ from McGraw-Hill, physicians and residents will find answers for a broad spectrum of complaints encountered in the ED, ranging from neurologic and orthopedic emergencies, to poisoning and trauma.

List of Text Books

Fac. Medicine Ramathibodi Hosp. Subscription | Produced by McGraw-Hill

   
   
Access Medicine
from McGraw-Hill

AccessMedicine® from McGraw-Hill is an innovative online resource that provides students, residents, clinicians, researchers, and all health professionals with access to more than 60 medical titles from the best minds in medicine, updated content, thousands of images and illustrations, interactive self-assessment, case files, diagnostic tools, a comprehensive search platform, and the ability to view from and download content to a mobile device.

List of Text Books

Fac. Medicine Ramathibodi Hosp. Subscription | Produced by McGraw-Hill

   
   
ASTM International E-books
ASTM International, originally known as the American Society for Testing and Materials (ASTM), is one of the largest voluntary standards development organizations in the world - a trusted source for technical standards for materials, products, systems, and services. Known for their high technical quality and market relevancy, ASTM International standards have an important role in the information infrastructure that guides design, manufacturing and trade in the global economy.

List of e-Books

Mahidol Univ. Subscription | Produced by iGroup


   
Books@OVID

 

Books@Ovid represents the world's largest online collection of core medical textbooks from Lippincott Williams & Wilkins (LWW), McGraw-Hill, Oxford University Press, etc.

List of Text Books

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Wolters Kluwer / OvidSP

   
   
CRCnetBASE
CRCnetBASE collections allow access to full text handbooks, references, and monographs published by CRC Press.

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Taylor and Francis Group.

   
   
E-Book Collection
EBSCO - Academic Package

Digital full-text versions of over 6,962 books such as reference works, scholarly monographs, literature and fiction, and 3,400 publicly-accessible titles. (Formerly : NetLibrary, a division of OCLC Online Computer Library Center, Inc.

 

ThaiLIS-UniNet Subscription | Produced by EBSCO / OCLC

   
   
Ebrary

E-books (Perpetual purchase) : coverage all subject areas in Science, Technology, Agraicultures, Medicine, Social Science, Arts & Humanities.

Mahidol Univ. Subscription | Produced by ebrary

   
   
Elsevier-ebooks
coverage science & technology, total 29 books.

List of e-Books

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Elsevier

   
   
FreeBooks4Doctors.com FreeBooks4Doctors! is dedicated to the promotion of free access to medical books over the Internet.
(Over 650 Books)

Free Database | Produced by Amedeo Group

   
   
Karger : e-Books
Karger eBooks Collection 2008-2010 contains 111 titles of 40 eBook Series. It covers fields of medical and scientific to connect the world of biomedical science.

List of e-Books

Free Database | Produced by Karger

   
   
Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library is a database of encyclopedias and specialized reference sources for multidisciplinary research.

Free Database | Produced by CENGAGE

   
   
Google Book Search
A tool from Google that searches the full text of books that Google scans, converts to text using optical character recognition, and stores in its digital database. Google is scanning, digitizing and making searchable parts or entire collections from Stanford University, Harvard University, Oxford University, the University of Michigan and The New York Public Library.

 

Free Database | Produced by Google

   
   
Images.MD

iMD : The Online Encyclopedia of Medical Images

images.MD compiles over 70,000 high-quality images spanning all of internal medicine, all derived from Current Medicine Group LLC’s renowned series of illustrated atlases. Each image is accompanied by detailed and informative text written by over 2,000 contributing experts.

 
Mahidol University Subscription | Published by Current Medicine Group LLC.
   
   
Lecture Notes in Computer Science
The series Lecture Notes in Computer Science (LNCS), published by Springer.
The main series for publishing developments in computing and IT research and teaching, with over 2,700 volumes published and over 1,000 volumes online. (Mahidol subscription : 345 volumes, 3-year backfiles).

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Springer

   
   
Medpedia An open access medical encyclopedia
Medpedia is a upcoming collaborative project to create an open access medical encyclopedia in association with Harvard Medical School, Stanford School of Medicine, Berkeley School of Public Health, University of Michigan Medical School.

Free Database | Produced by Medmedia

   
   
ClinicalKey
ClinicalKey brings you answers from the largest collection of published medical resources in every medical and surgical specialty, and includes all MEDLINE abstracts with access and entitlements to other full-text purchases when used with an institution's link resolver.

 

Mahidol Univ. Subscription | by Elsevier

   
   
MyiLibrary

MyiLibrary is a unique electronic platform that offers users desktop access to some of the most topical and current electronic content available today. You can access a wide range of research, reference, and reading materials online from any location. You can search across many eBooks, or conduct your search within a particular eBook.

List of e-Books

Mahidol Univ. Subscription | by Ingram Digital Ltd.

   
   
National Academies Press
The National Academies Press (NAP) publishes more than 200 books a year on a wide range of topics in science, engineering, and health . It is the policy of the NAP to offer free PDFs of more than 600 books to readers who visit this site from countries in the developing world.

 

Free Database | Produced by NAP
   
   
PubMed Bookshelf

Free biomedical E-Books from NCBI (National Center for Biotechnology Information), linking to and from PubMed database.

Free Database | Produced by NCBI

   
   

Science Direct E-books

85 titles of Science Direct Books

List of e-Books

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Elsevier

   
   

SIAM Reference Collection

More than 357 Reference e-books of the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Mahidol Univ. Subscription | Produced by iGroup

   
   

SpringerLink E-Books

SpringerLink is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection.

คู่มือการใช้งาน Springer E-books

ThaiLIS-UniNet Subscription | Produced by Springer

   
   

Springer Protocols

Springer Protocols is the largest subscription-based electronic database of reproducible laboratory protocols in the Life and Biomedical Sciences.

Compiling protocols from Humana’s successful book series Methods in Molecular Biology, Methods in Molecular Medicine, Methods in Biotechnology, Methods in Pharmacology and Toxicology, and Neuromethods, as well as from a vast number of Laboratory Handbooks, such as The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook, and the Springer Laboratory Manuals.

ThaiLIS-UniNet Subscription | Produced by Springer

   
   

STAT!Ref


STAT!Ref - full-text database, powered by Teton Data Systems, provides cross searchable information from over 30 medical textbooks, including drug references & a medical dictionary.
e.g. Mosby's Drug Consult - 16th Ed. (2006)
Oxford Handbook of Clinical Dentistry - 4th Ed. (2005)
Current Medical Diagnosis & Treatment - 45th Ed. (2006) - McGraw-Hill Companies etc.

Mahidol Univ. Subscription | Produced by Teton Data Systems

   
   

World Scientific E-Books


375 Books from World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., and Imperial College Press.

List of e-Books

Mahidol Univ. Subscription | Produced by iGroup

   
   
ebooks.in.th
หนังสือภาษาไทย บริการคลังหนังสือ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำหน้าที่ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ของไทยทั้งหมด ผ่านระบบบนเว็บไซต์ ซึ่งนักเขียนและสำนักพิมพ์ สามารถอัปโหลดส่งไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ

บริษัทโพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น