ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » คู่มือแนะนำวิธีการสืบค้น

คู่มือและวิดีโอแนะนำวิธีการสืบค้น

 

 


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 
 
- A -
 
ACS Publications
ACS Publications (Youtube Channels)
 
   

AIP Publishing User Guide
AIP Publishing Video Tutorial
AIP Publishing (Youtube Channels)


   
Anatomy & Physiology Online
Anatomy & Physiology User Guide
 
   


Annual Reviews Video Tutorial
Annual Reviews (Youtube Channels)

 
   
- C -
ChemSpider  
   

ClinicalKey
ClinicalKey (Youtube Channels)

 
   

CRCnetBASE Video Tutorial
CRC Press (Youtube Channels)
 
- E -
E-Book Collection (EBSCO Academic Package)  
   

EBSCOHost Online Tutorials
EBSCO (Youtube Channels)
   
ERIC (Education Resources Information Center)
   
European Patent Office (esp@cenet ) 
 
 
- I -

IEEE Xplore User Guides
IEEE Xplore Video Tutorial
IEEEXplore (Youtube Channels)
 
 

IOPscience Online Tour
IOPscience (Youtube Channels)
 
- M -

Mendeley Video Tutorials
Mendeley
(Youtube Channels)
 
 
- N -

Nature User Guides
Nature video (Youtube Channels)
 
 
- P -

ProQuest Search Tips
ProQuest (Youtube Channels)


 

NCBI (Youtube Channels)
PubMed Tutorial
 
 
- R -

RSC (Royal Society of Chemistry) Online Tour
RSC (Youtube Channels)

 
 
- S -

Science / AAAS Online Tutorial
 
 

Elsevier (Youtube Channels)
ScienceDirect Training Desk
How to use ScienceDirect Document Download Manager
 
 

SciFinder Training resources
SciFinder Tutorials - Web Version
 
 

Elsevier (Youtube Channels)
Scival

 

 

 
 

Elsevier (Youtube Channels)
Scopus Training Desk
How to use Scopus Document Download Manager
Scopus Analyzing Journals
 
 

SpringerLink E-Books
SpringerLink (Youtube Channels)

 
   

SpringerLink Online Tutorial 
SpringerLink
(Youtube Channels)
   

SpringerProtocols
SpringerVideos
(Youtube Channels)
   
- T -
TOXNET  
 
- W -

Web of Science
Quick Tour
Web of Science Training (Youtube Channels)
   

Wiley Online Library User Guides
Wiley Online Library Video
Wiley (Youtube Channels)
 
 

 

Back to top