ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพถ่ายบรรยากาศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2558

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 58

พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
10 ก.พ. 58

ตัวแทนบุคลากร จาก บริษัท เดอะสยาม กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ " ธรรมะ ... ทำเงิน"
โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
5 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "SCIENCE IDOL"
โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 ก.พ. 58

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากบริษัท ไคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา และ ฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

- P102
29 ม.ค. 58

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในการบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

- ม.ขอนแก่น
29 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากฝ่ายกฎมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เบอเจอร์ บี. กริม (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
28 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง , สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

- P102
27 ม.ค. 58

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Electronic เพื่อการสืบค้นข้อมูล

13.30-14.00 P114
27 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
26 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนจากคุณพัชรินทร์ งามสุริยโรจน์(ในนามบริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด)

- P102
23 ม.ค. 58

อบรม Windows 8.1 Tips Tricks

13.30-14.00 P114
21 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)

- P102
20 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- P102
10 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จากตัวแทนผู้บริหารในนามมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท JSL Global Media จำกัด

- P102
10 ม.ค. 58

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

8.00-18.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546