ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » แหล่งสารสนเทศงานวิจัยและพัฒนา

แหล่งสารสนเทศงานวิจัยและพัฒนา / สู่ภาคเอกชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลการจัดอันดับทางเศรษฐกิจ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ARDA Showcase

Agricultural Research Development Agency

งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

ASIAN STI Watch – Science, Technology and Innovation

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)

Platinum Research Valley

National Research Council of Thailand (NRCT)

 

ข้อมูลการจัดอันดับทางเศรษฐกิจ

Global Innovation Index (GII) 2013

IMD World Competitiveness - THAILAND Competitiveness Trends - 2013

Thomson Reuters 2013 Top 100 Global Innovators

World Economic Forum – The Gobal Competitiveness Report 2013-2014