รายชื่อหนังสือมาใหม่ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
  :: New Arrival for This Month ::
แนะนำหนังสือฝึกการใช้ภาษา
   
  General & Text Books
ธันวาคม 2550 (December 2007)
   
  Outside Reading Books
ธันวาคม 2550 (December 2007)
   
   
   
     
  หนังสือเล่มโปรด - My Favorite Book .. ของชาวมหิดล คนรักการอ่าน
   
 ::  Archives (General & Text Books) ::  :: Archives (Outside Reading Books) ::
มกราคม 2550   (January 2007)
มกราคม 2550 (January 2007)
กุมภาพันธ์ 2550   (February 2007)
กุมภาพันธ์ 2550 (February 2007)
มีนาคม 2550   (March 2007)
มีนาคม 2550 (March 2007)
เมษายน 2550   (April 2007) เมษายน 2550 (April 2007)
พฤษภาคม 2550   (May 2007) พฤษภาคม 2550 (May 2007)
มิถุนายน 2550   (June 2007) มิถุนายน 2550 (June 2007)
กรกฎาคม 2550   (July 2007) กรกฎาคม 2550 (July 2007)
สิงหาคม 2550 (August 2007)  สิงหาคม 2550 (August 2007)
กันยายน 2550 (September 2007)  กันยายน 2550 (September 2007)
ตุลาคม 2550 (October 2007)  ตุลาคม 2550 (October 2007)
พฤศจิกายน 2550 (November 2007)  พฤศจิกายน 2550 (November 2007)
   
        มกราคม - ธันวาคม 2549 (Jan-Dec 2006)
   
 ::  Archives 2003-2005 ::  :: Archives (SET Corner Books) ::
 มกราคม - ธันวาคม 2550 (Jan-Dec 2007)     มกราคม - ธันวาคม 2549 (Jan - Dec 2006)
 มกราคม - ธันวาคม 2549 (Jan-Dec 2006)     มกราคม - ธันวาคม 2549 (Jan - Dec 2006)
 มกราคม - ธันวาคม 2548  (Jan-Dec 2005)  
 มกราคม - ธันวาคม 2547  (Jan-Dec 2004)  
 เมษายน - ธันวาคม 2546   (Jan-Dec 2003)  
   
บอร์ดรายชื่อหนังสือใหม่หน้าห้องสมุด / ตู้วางหนังสือใหม่ (เปลี่ยนทุกสัปดาห์)
 
 มุมอ่านหนังสือพิมพ์ และชมโทรทัศน์ UBC (ใช้บริการได้ที่ห้องสมุดชั้น 2)
 
 1. ไทยรัฐ
 2. มติชนรายวัน
 3. The Nation
 4. Bangkok Post
 5. UBC - TV 29 Channels
 
 มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) (ใช้บริการได้ที่ห้องสมุดชั้น 2)
 
 
 แนะนำ Magazines น่าสนใจ (ใช้บริการได้ที่ห้องสมุดชั้น 3)
 
Title FORTUNE Magazine
Holding v.148- , 2003-
Publisher Time Inc
Website www.fortune.com/fortune/
Title iDesign
Holding มิ.ย. 2549-
Publisher I-Design Publishing Co. Ltd.
Website www.i-designmag.com
Title National Geographic ฉบับภาษาไทย
Holding ม.ค. 2548 -
Publisher อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Website http://www.naiin.com/04magazine.asp?mag=ng
Title PC Today
Holding มิ.ย. 2549-
Publisher บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
Website www.pantip.com/cafe/book_stand/pctoday/4805.html
Title PC World
Holding มิ.ย. 2549-
Publisher บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
Website www.pcworldthailand.com
Title Reader's Digest (Asian Edition)
Holding v.81-, 2003-
Publisher Reader's Digest Association Far East Ltd.
Website www.readersdigest.ca/
Title TIME (Asia Edition)
Holding v.162- , 2003-
Publisher Hong Kong : Time Inc., 1923-
Website www.time.com/time/asia
Title UPDATE
Holding เม.ย. 2549-
Publisher ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Website update.se-ed.com
Title ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค
Holding ฉบับที่ 84 ปี พ.ศ. 2548-
Publisher สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย จำกัด
Website www.atgmag.com
Title เที่ยวรอบโลก
Holding พ.ค. 2549-
Publisher อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
Website www.tiewroblok.com
Title สารคดี
Holding พ.ค. 2549-
Publisher วิริยะธุรกิจ จำกัด
Website www.sarakadee.com
Title อนุสาร อ.ส.ท.
Holding พ.ค. 2549-
Publisher การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Website www2.tat.or.th/tat/magazine
 

 "The Private Collection of Genetic Journals"

 Donated by Professor Hampton L. Carson and Professor Visut Baimai

 

วารสารทรงคุณค่าทางด้านพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 8 รายการ จำนวนกว่า 1,200 ฉบับ
ที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ มอบให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ให้บริการแบบชั้นปิด หากต้องการใช้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดชั้น 3)

 • Genetics
 • Evolution
 • American Naturalist
 • Genes and Genetic Systems (Japanese Journal of Genetics)
 • Journal of the American Mosquito Control Association
 • Mosquito Borne Diseases Bulletins / Zoological Studies / Parassitologia

 

- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2550 -
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล