ไทย english   

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

 

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ]
[ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

 

- D -


 1. Danish medical bulletin [ISSN 0011-6092]
  v.5-8, 1958-61;
  v.9-12, 1962-65;
  v.16-47, 1969-2000;
  v.48 no.2-4, 2001;
  v.49 no.2-4,2002;
  v.50 no.1-4, 2003//
 2. Developmental biology [ISSN 0012-1606]
  v.1-45, 1959-75;
  v.46, no.2, 1973;
  v.47-192, 1975-97//
 3. DNA and cell biology [ISSN 1044-5498]
  Online version : http://online.liebertpub.com/dna
  v.9 no.10, 1990;
  v.10-18, 1991-99;
  v.19 no.8-10, 2000;
  v.20-22, 2001-03;
  เลิกรับเล่ม ตั้งแต่ปี 2004
  v.24 no.11, 2005;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 4. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals [ISSN 0090-9556]
  v.1-22, 1973-94;
  v.23 no.1-2,6-12, 1995;
  v.24 no.1-3,8-12, 1996;
  v.25, 1997;
  v.26 no.1-3, 1998//
 5. Drugs [ISSN 0012-6667]
  v.9-51, 1975-96;
  v.53, 1997;
  v.56 no.3, 6, 1998;
  v.57 no.1-2, 6, 1999;
  v.58 no.1-2, 1999;