ไทย english   

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

 

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ]
[ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

 

- K -


 1. Kidney international [ISSN 0085-2538]
  Online version : www.nature.com/ki
  v.1-28, 1972-85;
  Cancel 1986
  เริ่มรับใหม่
  v.41, 1992;
  v.42 no.1-3, 1992;
  v.43, 1993;
  v.44 no.1-4, 6, 1993;
  v.45, 1994;
  v.46 no.1-5, 1994;
  v.47-66, 1995-2004;
  v.67 no.1-4, 2005;
  Supplement v.64-82, 1998-2002
  Supplement v.84-94, 2003-2005
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only