ไทย english   

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

 

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ]
[ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

 

- P -


 1. PIRC bulletin [ISSN 0857-4723]
  v.1-2, 1987-88 (Incomplete)
 2. PTIT focus [ISSN 0857-7749]
  v.1-12, 1987-98;
  v.13, 1999;
  v.14, 2000;
 3. Parasite immunology [ISSN 0141-9838]
  v.1-2, 1979-80; 0
  v.3, 1981 (Incomplete);
  v.4-20, 1982-98:
  v.21, 1999;
  v.22 no.2-12, 2000;
 4. Perspectives in biology and medicine [ISSN 0031-5982]
  v.1-41, 1957/58-98
 5. Pesticide science [ISSN 0031-613X]
  v.15-51, 1984-97
 6. Pflugers Archiv. European journal of physiology [ISSN 0031-6768]
  v.346-434, 1974-97
  (Cancel 1998)
 7. Pharmacological reviews [ISSN 0031-6997]
  Online version : http://pharmrev.aspetjournals.org/
  v.1-17, 1949-65;
  v.18, 1966 (Incomplete);
  v.19-50, 1967-98;
  v.51 no.4, 1999;
  v.52, 2000;
  v.53 no.1, 3-4, 2001;
  v.54-55, 2002-03;
  v.56 no.1, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 8. Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications [ISSN 0378-4371]
  v.153-247, 1988-97;
  v.248, 1998;
  v.249, 1999;
 9. Physica. C, Superconductivity [ISSN 0921-4534]
  v.157-296, 1989-98
  (Cancel 1998)
 10. Physical review. B, Solid State [ISSN 0556-2805]
  Title changed to: Physical review. B, Condensed matter
  v.1-17, 1970-78
 11. Physical review. B, Condensed matter [ISSN 0163-1829]
  Title changed to: Physical review. B, Condensed matter and Material Physics
  Online version : http://prb.aps.org/
  v.18-50, 1978-94;
  v.51-53, 1995-96 (Incomplete);
  v.54-56, 1996-97
  Cancel 1998
  เริ่มบอกรับใหม่ ปี 1999
  v.59 no.1-15, 17-24, 1999;
  v.60, 1999;
  v.61-62, 2000;
  v.63 no.1-8, 2001;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 12. Physical review. D, Particles and fields [ISSN 0556-2821]
  Online version : http://prd.aps.org/
  v.1- 49, 1970-74;
  v.50 no.2-12, 1974;
  v.51, 1995;
  v.52, 1996 (Incomplete);
  v.53-56, 1996-97
  Cancel 1998
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 13. Physical Review. E, Statistical, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics [ISSN 1063-651x]
  Online version : http://pre.aps.org
  v.59-60, 1999;
  v.61-62, 2000;
  v. 63 no.1-2, 2001;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 14. Physical review letters [ISSN 0031-9007]
  Online version : http://prl.aps.org
  v.1-17, 1958-66;
  v.18 no. 1-15, 17-26, 1967;
  v.19-20, 1967-68;
  v.21 no.1-14, 16-27, 1968;
  v.22-74, 1969-95;
  v.75 no.1-3, 5-26, 1995-98;
  v.76-77, 1996;
  v.78 no.1-2, 4-26, 1997;
  v.79-87, 1997-01;
  v.88 no.11-17, 19-22, 24-25, 2002;
  v.89-90, 2002-03;
  v.91 no.1-23, 2003;
  v.92, 2004;
  v.93 no.1-23,25, 2004;
  v.94 no.1,6-11,15-16, 22, 24, 2005;
  v.95 no.2-5, 11, 13-14, 18-20, 2005;
  v.96-98, 2006;
  v.99 no.1-10, 12-26, 2007;
  v.100 no.1-25, 2008;
  v.101 no.1, 4, 26, 2008;
  v.102 no.5-25, 2009;
  v.103, 2009;
  v.104 no.1-25, 2010;
  v.105, 2010;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 15. Physics abstracts [ISSN 0036-8091]
  v.61-91, 1958-88;
  v.93-94, 1990-91;
  1992-2003;
  no.1,3-4, 2004;
  (Cancel 2004)
 16. Physics education [ISSN 0031-9120]
  Online version : http://iopscience.iop.org/0031-9120/
  v.13-41, 1978-2006;
  v.42 no.1-3, 5-6, 2007;
  v.43, 2008;
  v.44 no.1, 2009;
 17. Physics letters A [ISSN 0031-9163]
  v.24-238, 1967-98
  (Cancel 1998)
 18. Physics letters B [ISSN 0031-9163]
  v.47, 1974 (Incomplete);
  v.49-106, 1974-81;
  v.108-117, 1982;
  v.119-418, 1982-98
  (Cancel 1998)
 19. Physics reports [ISSN 0370-1573]
  v.12-56, 1974-79;
  v.57, 1980 (Incomplete);
  v.58-79, 1980-81;
  v.81-296, 1982-98
  (Cancel 1998)
 20. Physics Teacher [ISSN 0031-921X]
  v.16-36, 1978-98;
  v.37, 1999 (Incomplete)
  v.38-42, 2000-04;
  v.43 no.1-4, 2005;
  v.44-48, 2006-09;
  v.49 no.1-2, 9, 2011;
  v.50 no.1-8, 2012;
 21. Physics Today [ISSN 0031-9228]
  Online version : www.physicstoday.org
  v.9-12, 1956-59 (Incomplete);
  v.13-15, 1960-62;
  v.16-19, 1963-66 (Incomplete);
  v.20-45, 1967-92;
  v.46-47, 1993-94 (Incomplete)
  v.48, 1995;
  v.49, 1996 (Incomplete);
  v.50-51, 1997-98;
  v.52 no1-3, 12, 1999;
  v.53-57, 2000-04;
  v.58 no.2-4,6-10,12, 2005;
  v.59 no.2-12, Suppl., 2006;
  v.60 no.1-5, 7, 9-11, 2007;
  v.61 no.1-3, 12, 2008;
  v.62-64, 2009-11;
 22. Physics world [ISSN 0953-8585]
  v.1-9, 1988-96;
  v.10 no.1-3, 5-12, 1997;
  v.11-12, 1998-99;
  v.13 no.1-11, 2000;
  v.14-17, 2001-04;
  v.18 no.1,4-8,11-12, 2005;
  v.19, 2006;
  v.20 no.1-3, 2007;
  v.21 no.7-12, 2008;
  v.22-23, 2009;
  v.24 no.1-3, 5, 2011;
 23. Physiological reviews [ISSN 0031-9333]
  Online version : http://physrev.physiology.org/
  v.1-4, 1921-24;
  v.12, 1932;
  v.19-28, 1939-48;
  v.29 no.3-4, 1949
  v.30-74, 1950-94;
  v.75 no.1-3, 1995;
  v.76-83, 1996-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 24. Phytochemistry [ISSN 0031-9422]
  v.3-69, 1964-2008;
  v.70 no.1-10, 15-18, 2009;
  v.71, 2010;
  v.72 no.1-17, 2011;
  v.73-84, 2012;
  v.85-87, 2013;
 25. Phytopathology [ISSN 0031-949X]
  v.74-76, 1984-86;
  v.81-86 no.4-12, 1991-96;
  v.87, 1997
  (Cancel 1998)
 26. Plant cell, The [ISSN 1040-4651]
  Online version : www.plantcell.org
  v.1 no.1-3, 9-12, 1989;
  v.2 no.1-3, 5-12, 1990;
  v.3 no.1-3, 7-12, 1991;
  v.4-6, 1992-94;
  v.7 no.1-3, 5-12, 1995;
  v.8 no.1-6, 9-12, 1996;
  v.9, 1997;
  v.10 no.1-2, 4-12, 1998;
  v.11-15, 1999-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 27. Plant cell reports [ISSN 0721-7714]
  Online version : www.springerlink.com/content/100383
  v.1-29, 1981-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 28. Plant molecular biology [ISSN 0167-4412]
  v.10, 1988 (Incomplete);
  v.11-12, 1988-89;
  v.13, 1989 (Incomplete);
  v.14, 1990
  v.15-22, 1990-95 (Incomplete);
  v.23-24, 1993-94
  v.25-26, 1994 (Incomplete);
  v.33, 1997 (Incomplete)
 29. Plant physiology [ISSN 0032-0889]
  Online version : www.plantphysiol.org
  v.44-112, 1969-96;
  v.113-114, 1997 (Incomplete);
  v.115-117, 1997-98;
  v.118, 1998 (Incomplete);
  v.119-121, 1999;
  v.122-123, 2000;
  v.124 no.1-3, 2000;
  v.125-133, 2001-03;
  v.134 no.1, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 30. Plant science [ISSN 0168-9452]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01689452
  v.38-161, 1985-2001;
  v.162 no.1-5, 2002;
  v.163-176, 2002-09;
  v.177 no.2-6, 2009;
  v.178-197, 2010-12;
  v.198-200, 2013;
  v.203-223, 2013-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 31. Plant Science Bulletin [ISSN 0032-0919]
  v.47, 2001-02;
  v.48 no.4, 2002;
  v.49 no.2,4, 2003;
  v.50, 2004;
  v.51, 2005;
 32. Planta Medica [ISSN 0032-0943]
  v.4-18, 1956-70;
  v.20-66, 1972-2000;
  v.68-72, 2002-06;
  v.73 no.1-7, 9-15, 2007;
  v.74 no.1-14, 2008;
  v.75-78, 2009-12;
  v.79 no.1-17, 2013;
  v.80 no.1-7, 2014;
  (Cancel 2015)
 33. Plasmid [ISSN 0147-619X]
  v.3, 1980 (Incomplete)
  v.4, 1980;
  v.5,51981 (Incomplete)
  v.6-38, 1981-97
  (Cancel 1998)
 34. Platinum metals review [ISSN 0032-1400]
  v.35-36, 1991-92 (Incomplete);
  v.37-44, 1993-2000;
 35. Polymer [ISSN 0032-3861]
  v.1-45, 1960-2004;
  v.46 no.1-4, 6-10, 12-26, 2005;
  v.47 no.1-26, 2006;
  v.48 no.1-26, 2007;
  v.49 no.2-16, 25, 2008;
  v.50 no.1, 3-15, 17-26, 2009;
  v.51-53, 2010-12;
  v.54 no.1-5, 2013;
 36. Polymer Bulletin [ISSN 0170-0839]
  Online version : www.springerlink.com/content/0170-0839
  v.1-65, 1978-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 37. Polymer communication [ISSN 0263-6476]
  v.24-32, 1983-91
 38. Polymer engineering and science [ISSN 0032-3888]
  v.24-35, 1984-95;
  v.36 no.17-24, 1996;
  v.37 no.1-11, 1997;
  v.38 no.1-10, 12, 1998;
  v.39-45, 1999-2005;
  v.46 no.1, 2006;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 39. Polymer-plastics technology and engineering [ISSN 0360-2559]
  Online version : www.tandfonline.com/toc/lpte20/current
  v.14-19 , 1980-82;
  v.22-24, 1984-85;
  v.26-35, 1987-96;
  v.36 no.1-5, 1997;
  v.37-42, 1998-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only (Full text delay, after 1 yr.)
 40. Primates; a journal of primatology [ISSN 0032-8332]
  v.19-38, 1978-97
  (Cancel 1998)
 41. Proceeding of the American Association for Cancer Research
  (Comes with Cancer research) [ISSN 0034-4885]
  v.32-40, 1991-99
 42. Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America [ISSN 0023-1134]
  Online version : www.pnas.org
  v.38 no.1-8, 11-12, 1952;
  v.42-45, 1956-59;
  v.59-99, 1966-2002;
  v.100 supp1-2, 2003;
   
  v.101 no.2-42,45-47,50 suppl1-2, 2004;
  v.102 no.27,32-34,40-41,43,45-48,50,52, 2005;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 43. Proceeding of the Royal Society of London.
  Series A, Mathematical and physical sciences [ISSN 0080-4630]
  v.234-453, 1956-97
  (Cancel 1998)
 44. Progress in rubber and plastics technology [ISSN 0266-7320]
  v.7, 1991 (Incomplete);
  v.8-13, 1992-97
  (Cancel 1998)
 45. Progress of theoretical physics [ISSN 0033-068X]
  v.41-98, 1969-97
 46. Progress of theoretical physics (and supplement) [ISSN 0033-068X]
  no.43-57, 1969-75;
  no.59-129, 1976-97;
 47. Protozoological abstracts [ISSN 0309-1287]
  v.1-12, 1977-88;
  v.13-14, 1989-90;
  v.15-19, 1991-95;
  v.20, 1996;
  v.21, 1997;
 48. Pure and applied chemistry [ISSN 0033-4545]
  Online version : www.iupac.org/publications/pac/index/
  v.1-60, 1960-88;
  v. 61, no.1-2, 4-12, 1989;
  v. 62-73, 1990-2001;
  v.74 no.1, 3-5, 2002;
  v.75, 2003;
  v.76 no.2-11, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only