ไทย english   

รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

 

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ]
[ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

 

- V -


 1. Venus: the Japanese journal of malacology [ISSN 0042-3580]
  v.43-56, 1984-97//
 2. Virchows Archive
  v.344-380, 1968-78//
 3. Virology [ISSN 0042-6822]
  v.1-155, 1955-86;
  v.174-199, 1990-94;
  v.206-265, 1995-99//