ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 76 31.477
 
2 Time 8 -
 
3 Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry)* 7 29.747
 
4 Phytochemistry 6 3.35
  Tetrahedorn Letters 6 2.66
 
5 Heterocycles 5 0.908
 
6 Australian journal of chemistry 4 1.558
 
7 National of Geographic (Eng.) 3 -
  Helvetica Chimica Acta 3 1.138
  American Journal of Physics 3 0.956
 
8 Developmental Biology 2 3.547
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine Health 2 -
  Optics & Photonics News 2 -
 
9 Gene 1 2.138
  Journal of Natural Products (LLOYDIA)* 1 3.947
  Journal of Organic Chemistry* 1 4.721
  Nature * 1 42.351
  Newsweek 1 -
  Physics Teacher 1 -
  Plant Science 1 3.607
  Science Asia 1 -
  Synthesis 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 19
 
2 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 17
 
3 A day 15
 
4 National Geographic 14
 
5 ชีวจิต* 12
  ซีเคร็ต = Secret* 12
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 12
 
6 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 11
 
7 บ้านและสวน 9
 
8 All Magazine 5
  update 5
 
9 Mother and Care 4
 
10 PC Today 3
  Windows IT Pro 3
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
    + ประจำเดือนเมษายน 2558
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)