ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนมกราคม 2558 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature * 66 34.48
 
2 Phytochemistry * 15 2.223
 
3 Time (Asia edition) 10 -
 
4 Tetrahedron Letters* 9 2.66
 
5 Biochimica Et Biophysica Acta 8 -
 
6 Reader's Digest (นิตยสาร)* 7 -
 
7 Journal of Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) 6 -
 
8 Forbes (นิตยสาร) * 5 -
  Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* 5 29.747
 
9 FEBS Letters * 4 3.341
  Journal of Medicinal Chemistry * 4 5.48
  Planta Medica * 4 2.037
 
10 International Journal of Cancer 3 5.007
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต -Secret* 29
 
2 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 21
 
3 เที่ยวรอบโลก 19
 
4 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 14
 
5 ชีวจิต 11
 
6 A Day 10
 
7 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9
 
8 อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
9 PC Today 7
 
10 บ้านและสวน 6
  All Magazine 6
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)