ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนมีนาคม 2558 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 64 42.351
 
2 American Journal of Physics * 14 0.804
 
3 Trends in Pharmacological Sciences * 12 9.988
 
4 Physics Today 11 5.893
 
5 Tetrahedron (incl. Terachedron Asymmetry)* 9 29.747
 
6 Journal of the Chemical Society 8 -
 
7 Science * 7 31.477
 
8 National Geographic 6 -
  Tetrahedron Letters* 6 2.66
 
9 Phytochemistry 5 3.35
 
10 Forbes (นิตยสาร) 4 -
  Heterocycles * 4 0.908
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต = Secret* 41
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด =Science Illustrated* 31
 
3 National Geographic (ภาษาไทย) 23
 
4 บ้านและสวน 22
  มติชนสุดสัปดาห์ 22
 
5 เที่ยวรอบโลก 20
 
6 A Day 15
 
7 อนุสาร อ.ส.ท. 12
 
8 สารคดี (Sarakadee Magazine) 11
 
9 PC Today 7
  Update 7
 
10 All Magazine 6
  Money and Wealth (M&W) 6
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)