ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนตุลาคม 2558 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science* 52 33.611
 
2 Tetrahedron Letters* 12 2.379
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 12 -
 
3 Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* 8 2.641
 
4 Forber (Asia) 5 -
  Polymer* 5 3.562
 
5 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายทางการแพทย์) 4 -
  New Scientist* 4 -
 
6 National Geographic (Eng.) 3 -
  Phytochemistry 3 2.547
  Zeitschrift fur Anorganischeund allgemeine chemie 3 -
 
7 American Journal of Physiology 2 -
  Endocrinology 2 4.503
  Fortune (นิตยสาร) 2 -
  Newsweek 2 -
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2 0.719
 
8 Analytical Chemistry* 1 5.636
  Applied Spectroscopy 1 1.875
  Archives of Biochemistry and Biophysies 1 -
  Asia Review (Nikkei) 1 -
  Heterocycles* 1 1.079
  Nature* 1 41.456
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 23
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 22
 
3 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 21
 
4 อนุสาร อ.ส.ท. 17
 
5 สารคดี (Sarakadee Magazine) 16
 
6 ซีเคร็ต = Secret* 14
 
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 13
  บ้านและสวน 13
 
8 ชีวจิต 12
  A day 12
 
9 Money and Wealth (M&W) 10
 
10 All Magazine 9
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนตุลาคม 2558
    + ประจำเดือนกันยายน 2558
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2558
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2558
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
    + ประจำเดือนเมษายน 2558
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)