ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 76 33.611
 
2 Phytochemistry 7 2.547
 
3 Time (Asia Edition)* นิตยสาร 6 -
 
4 Journal of Ethnopharmacology 5 2.998
 
5 Analytical Biochemiistry 4 2.219
 
6 American Journal of physics 3 0.956
  National Geogralphic (Eng.) 3 -
  New Scientist* 3 0.284
  Trends in Neurosciences 3 13.555
 
7 Nikkei Asian Review 2 -
  Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 2 -
  Tetrahedron Letters 2 2.379
 
8 Archives of Biochemistry and Biophysics 1 3.017
  Journal of Applied Polymer Science 1 1.768
  Journal of Natural Products 1 3.798
  Nature* 1 41.456
  Reader's Digest* 1 -
  Scientific American 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 อนุสาร อ.ส.ท. 20
 
2 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 17
  บ้านและสวน 17
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ 15
 
4 ซีเคร็ต = Secret* 12
  สารคดี (Sarakadee Magazine)* 12
 
5 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 10
 
6 ชีวจิต 9
  A Day 9
 
7 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 6
 
8 วารสาร อพวช. 5
 
9 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 4
  All Magazine 4
  Money and Wealth (M&W) 4
  Mother and Care 4
 
10 Update* 3
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2558
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
    + ประจำเดือนเมษายน 2558
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)