ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนเมษายน 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist* 27 -
 
2 Science 23 33.611
 
3 Nature 13 41.456
 
4 Trends in Biotechnology 11 11.958
         
5 Time (Asia Edition) 3 -
  Anagewandet chemie 3 -
 
6 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2 1.063
  Molecular and Biochemical Parasitlogy* 2 -
  Journal of Biotechmology 2 2.871
 
7 Chemistry World 1 -
  American Journal of Physiology 1 3.077
  Analytical Biochemistry 1 2.219
  Food and Chemical Toxicology 1 2.895
  Forbes (Asia) 1 -
  Journal of Organic Chemistry 1 4.721
  Plant Science 1 3.607
  Planta Medica 1 2.152
  Science New 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 26
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย๗* 24
 
3 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 17
 
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 15
 
5 บ้านและสวน 14
 
6 ซีเคร็ต = Secret* 13
 
7 อนุสาร อ.ส.ท.* 11
 
8 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 10
 
9 Money and Wealth (M&W) 9
 
10 A day 6
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)