ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนเมษายน 2560 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Physics Today 18 -
 
2 New Scientist 17 -
 
3 Science 13 -
 
4 Nature* 5 41.456
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 5 -
 
5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 3 1.269
 
6 Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry) 2 2.645
  Tetrahedron Letters 2 2.347
 
7 Gene 1 2.319
         

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มหิดลสาร 29
 
2 มติชนสุปดาห์*

15

 
3 ซีเคร็ต = Sceret* 13
 
4 บ้านและสวน 10
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 10
 
5 อนุสาร อ.ส.ท. 6
 
6 ชีวจิต 5
 
7 จดหมายเหตุทางการแพทย์ = Journal of the Medical Association of Thailand 3
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 3
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 3
  สารคดี Sarakadee Magazine) 3
  สื่อพลังงาน (Power and thought) 3
 
8 วารสารยางพารา 2
  วารสาร อพวช. 2
  A day 2
  Creative & Idea KAIZEN 2
  KMUTNB : IJAST 2
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)