ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนสิงหาคม 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature* 35 41.456
 
2 New Scientist* 29 -
 
3 Science 9 -
  Siam Journal on Applied Mathematics 9 -
 
4 Tetrahedron Letters 3 2.379
  Time (Asia Edition) * นิตยสาร 3 -
         
5 American Journal of Physiology 2 3.077
  Phytochemistry 2 2.547
  Synthetic Communications 2 1.065
  Medicine and Science in Sports and Exerise 2 -
  Journal of Chemical Education 2 1.225
         
6 Journal of Pharmaceutical Sciences 1 1.992
  Journal of the Medical Association Of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) 1 -
  Planta Medica 1 2.152
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.641
  Tetrahedron Asymmetry 1 2.108
  Federation Proceedings 1 -
  Helvetica Chemica Acta 1 1.138
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 21
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 21
 
2 ซีเคร็ต = Secret* 16
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 16
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 16
 
3 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 15
 
4 A day 13
 
5 บ้านและสวน 11
 
6 ชีวจิต 10
 
7 All Magazine 9
 
8 อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
9 Sook Magazine 6
 
10 Creative & Idea KAIZEN 4
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)