10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือน ธันวาคม 2550 -

ภาษาต่างประเทศ
 
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
Impact Factor
1
Tetrahedron Letters*
46
2.509
2
Phytochemistry*
35
2.417
3
Planta Medica*
32
1.746
4
New Scientist *
30
0.193
5
Scientific American *
28
1.560
6
Journal of the American Chemical Society *
26
7.696
7
Analytical Biochemistry
25
2.948
8
Journal of Organic Chemistry *
Nature*
Physics Today *
Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry)*
24
3.790
26.681
5.839
2.817
9
Journal of Applied Polymer Science
20
1.306
10
Analytical Chemistry *
Science *
Time (Asia Edition)*
17
5.646
30.028
-
 
ภาษาไทย
 
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
 1
มติชนสุดสัปดาห์*
 23
2
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
18
3
เที่ยวรอบโลก*
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)
12
4
PC Today*
PC World*
11
5
A Day
10
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
(Journal of science Khon Kaen University)
สารคดี (Sarakadee Magazine)*
อนุสาร อ.ส.ท.*
9
7
Mother And Care
7
8
Money and Wealth
5
9
เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin)
ประชาทรรศน์
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)*
At Office
BMW Magazine
Money and Wealth ฉบับ style
4
10
กินรี (Kinnaree)
วารสารนโยบายพลังงาน
Logistics Digest
Open Source
Update*
3
 
* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
    + ประจำเดือน ตุลาคม 2550
    + ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
 
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2551 -
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล