10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือน ธันวาคม 2551-

ภาษาต่างประเทศ
 
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
Impact Factor
1
Tetrahedron Letters*
43
2.615
2
Phytochemistry *
42
2.322
3
Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical*
32
1.680
4
Trends in Pharmacological Science *
28
9.610
5
Trends in Biotechnology *
26
7.610
6
Nature*
23
28.751
7
Planta medica*
21
1.848
8
Journal of Applied Polymer Science
16
1.008
9
Time (นิตยสาร)
15
-
10
Journal of Organic Chemistry*
Journal of the American Chemical Society*
13
3.959
7.885
 
ภาษาไทย
 
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
 1
A day *
29
2
PC World*
24
3
มติชนสุดสัปดาห์*
20
4
PC Today*
17
5
Computer Today*
15
6
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)
14
7
สารคดี (Sarakadee Magazine)*
13
8
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
12
9
At Office
11
10
Open Source 2 Day*
เที่ยวรอบโลก *
10
 
* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือน มกราคม 2551
    + ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551
    + ประจำเดือน มีนาคม 2551
    + ประจำเดือน เมษายน 2551
    + ประจำเดือน พฤษภาคม 2551
    + ประจำเดือน มิถุนายน 2551
    + ประจำเดือน กรกฎาคม 2551
    + ประจำเดือน สิงหาคม 2551
    + ประจำเดือน กันยายน 2551
    + ประจำเดือน ตุลาคม 2551
    + ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
    + ประจำเดือน ธันวาคม 2551
 
    + ประจำเดือน ตุลาคม 2550
    + ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
    + ประจำเดือน ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2552 -
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล