10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนธันวาคม 2552-

 
ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
Impact Factor
1
Phytochemistry *
21
2.322
2
Tetrahedron Asymmetry *
17
2.796
3
Tetrahedron Letters *
16
2.615
4
Nature *
13
28.751
5
Journal of Appliecd Polymer Science
Time (นิตยสาร)
12
1.008
-
6
New Scientist *
Scientific American *
10
0.226
2.316
7
Journal of the American Chemical Society *
Planta Medica *
9
7.885
1.960
8
Accounts of chemical Reserch*
Analytical chemistry *
8
12.176
5.712
9
Histochemie
Life Sciences *
Text
7
-
2.583
-
10
Journal of the Chemical Society
Synthesis
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) *
6
-
0.545
2.869
 
 
ภาษาไทย
อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
 1
อนุสาร อ.ส.ท. *
25
2
A Day
21
3
มติชนสุดสัปดาห์*
18
4
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)*
17
5
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
PC World *
16
6
Update *
15
7
PC Today*
11
8
สารคดี (Sarakadee Magazine)*
บ้านและสวน
9
9
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)
วารสาร อพวช.
8
10
Health & Cuisine
Mother and Care
6
 
* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมกราคม 2552
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
    + ประจำเดือนมีนาคม 2552
    + ประจำเดือนเมษายน 2552
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2552
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2552
    + ประจำเดือนกันยายน 2552
    + ประจำเดือนตุลาคม 2552
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
    + ประจำเดือนธันวาคม 2552
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2553 -
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล