ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนธันวาคม 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science News 61 -
 
2 Physics World 50 -
 
3 Science 15 -
 
4 Journal of Chemical Education 12 1.225
 
5 Nature 11 41.456
 
6 Heterocycles 5 1.107
  Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 5 -
 
7 Australina Journal of Chemistry 2 -
  Trends in Neurosciences 2 12.504
  Trends in Biotechnology 2 12.065
 
8 Science Asia 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ต = Science Illustrated 15
 
2 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 11
 
3 สารคดี (Sarakadee Magazine) 8
 
4 A day 6
 
5 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ 5
  ซีเคร็ต = Secret 5
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 5
 
6 มติชนสุดสัปดาห์ 4
 
7 ชีวจิต 3
  บ้านและสวน 3
 
8 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
  Creative & Idea KAIZEN 2
 
9 ยางไทย 1
  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Journal of Scientific Research Chulalongkorn University) 1
  วารสารสัตวแพทย์ 1
  อนุสาร อ.ส.ท 1
  All Magazine 1
  Chiang Mai Journal of Science 1
  Kasetsart Journal : Natrual Science 1
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนธันวาคม 2559
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    + ประจำเดือนตุลาคม 2559
    + ประจำเดือนกันยายน 2559
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)