ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Phytochemistry 27 41.456
 
2 Science 23 33.611
 
3 National Geographic (Eng.) 13 -
 
4 Nature 11 41.456
         
5 Food and Chemical Toxicology 3 2.895
  Tetrahedron 3 2.379
  Time (Asia Edition) 3 -
  Indian Journal of Chemistry (B) 3 0.387
 
6 Australian Journal of Chemistry 2 1.558
  Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2 1.063
  Heterocycles 2 1.079
  Planta Medica 2 2.152
  Tetrahedron Letters 2 2.379
  Trends in Neurosciences 2 13.555
 
7 Journal of Macromolecular Science 1 -
  Asian Review 1 -
  American Journal of Physiology 1 -
  Helvetica Chimica Acta 1 1.138
  Chemisty and Industry 1 -
  Chemical Reviews 1 46.568
  Thermochimica Acta 1 2.184
  Journal of Polymer Science (A) Polymer Chemistry 1 3.113
  FEBS Leeters 1 3.169
  Gene 1 2.138
  Journal of Chromatography 1 -
  New Scientist 1 -
  Science Asia 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 34
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 27
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ 22
 
4 ชีวจิต 21
 
5 ซีเคร็ต = Secret* 19
 
6 อนุสาร อ.ส.ท.* 17
 
7 เที่ยวรอบโลก 15
 
8 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 12
 
9 A Day 10
  บ้านและสวน 10
 
10 วารสาร อพวช. 7
  All Magazxine 7
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)