ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนมกราคม 2560 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 22 -
 
2 Physics World 13 -
 
3 New Scientist 9 -
 
4 Science 2 -
 
5 American Journal of Physiology 1 3.077
  Heterocycles 1 1.107
  Nature 1 41.456
  Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) 1 2.645
  Animal Behaviour 1 3.169
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated*

13

 
3 ซีเคร็ต = Secret* 12
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 12
 
4 อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
5 ชีวจิต 7
 
6 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 6
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 6
 
7 บ้านและสวน 4
  A day 4
 
8 วารสารเกษตรนเรศวร 3
  วารสารเพลงดนตรี 3
 
9 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ 1
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1
  วารสาร อพวช. 1
  All Magazine 1
  Creative & Idea KAIZEN 1
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)