ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนมิถุนายน 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist* 61 -
 
2 Phytochemistry 13 2.547
 
3 Nature 5 41.456
  Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 5 -
 
4 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 4 -
         
5 Heterocycles* 3 1.079
  Journal of the American Chemical Society * 3 13.038
  Science 3 33.611
  Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) 3 2.641
 
6 American Journal of Physiology 2 3.077
  Biochemistry 2 2.876
  Journal of Biochemistry 2 2.582
  Journal of Biotechnology 2 2.871
  Mathematical Biosciences 2 1.256
  Planta Medica 2 2.152
  Tetrahedron Letters 2 2.379
  Trends in Analytical Chemistry 2 -
  Trends in Biotechnology 2 11.958
  Chemistry World 2 0.159
 
7 Journal of Natural Products (LLOYDIA) 1 3.798
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.773
  Trends in Neurosciences 1 12.504
  European Journal of Biochemistry 1 3.579
  Cell 1 28.710
  Pharmaceutical Bulletin 1 -
  Journal of the Chemical Society 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 19
 
2 ชีวจิต 15
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ 14
 
4 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 13
 
5 A day 11
 
6 ซีเคร็ต = Secret* 10
 
7 บ้านและสวน 9
 
8 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 8
 
9 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 7
  Creative & Idea KAIZEN 7
 
10 อนุสาร อ.ส.ท. 5
  อาหาร (Food) 5
  Sook Magazine 5
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)