ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนมิถุนายน 2560 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 20 -
 
2 Phytochemistry 18 2.547
 
3 Nature 16 41.456
 
4 New Scientist 15 -
 
5 Time 6 -
 
6 Analytical Chemistry 2 5.886
  Tetrahedron Letters 2 2.347
 
7 Plant Science 1 3.437
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asia Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.773
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.645
  Journal of Helminthology 1 1.420
  Plant Molecular Biology 1 3.356
         

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 Mother and Care 26
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 24
  มติชนสุดสัปดาห์

24

 
3 ชีวจิต 22
 
4 ซีเคร็ต = Secret 16
 
5 A Day 12
 
6 บ้านและสวน 11
  Health Today 11
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 11
 
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 7
 
8 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 5
  อนุสาร อ.ส.ท 5
 
9 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 3
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 3
10 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  วารสาร อพวช. 2
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)