ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist* 41 -
 
2 Science 9 -
 
3 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 7 -
 
4 American Journal of Physiology 3 3.077
         
5 Journal of Applied Physiology 2 3.056
  Phytochemistry 2 2.547
 
6 Nature 1 41.456
  Tetrahedron Letters 1 2.379
  Time (Asia Edition) 1 -
  Applied spectroscopy 1 1.875
  Helvetica Chimica Acta 1 1.138
  Review of scientific instruments 1 1.336
  Biotechnology and Bioengineering 1 4.243
  Synthetic communications 1 1.065
  Collection of czechoslovak chemical communications 1 1.137
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 27
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 25
 
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 17
 
4 A Day 14
 
5 ซีเคร็ต = Secret* 13
 
6 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 9
  อนุสาร อ.ส.ท. 9
 
7 บ้านและสวน 8
  All Magazine 8
 
8 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 7
 
9 ชีวจิต 6
 
10 วารสาร อพวช. 5
  Money and Wealth (M&W) 5
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)