ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist   -
  Science 7 -
 
2 Australina Journl of Chemistry 4 -
 
3 Nature 3 41.456
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 3 0.773
 
4 Heterocycles 2 -
  Journal of Applied Polymer Science 2 1.866
 
5 Phytochemistry 1 2.547
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 1 -
  Journal of the chemical society faraday transactions (II) 1 -
  Forbes 1 -
  Mycotaxon 1 0.610
  Journal of Ultrastructure Research 1 -
  Liebigs Annalen Der Chemie 1 -
  Journal of the Science Society of Thailand 1 -
  Journal of the Chemical Society Chemical Communication 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 12
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 1
 
3 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 8
 
4 ชีวจิต 6
  Creative & Idea KAIZEN 6
 
5 ซีเคร็ต = Secret 5
 
6 วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal Social sciences) 3
  A day 3
 
7 All Magazine 2
  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 2
 
8 ความรู้คือประทีป 1
  บ้านและสวน 1
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 1
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 1
  วารสารยางพารา 1
  อนุสาร อ.ส.ท. 1
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    + ประจำเดือนตุลาคม 2559
    + ประจำเดือนกันยายน 2559
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)