ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนตุลาคม 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 34 -
 
2 Nature 26 41.456
 
3 Scientific American 16 -
 
4 Sky & Telescope 10 -
 
5 Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 9 -
 
6 Journal of the Chemical Society Faraday Transactions 7 1.848
  Journal of the Chemical Society Transactions 7 -
 
7 Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions (II) 5 1.896
 
8 Helvetica Chimica Acta 4 1.087
  Photochemistry 4 2.547
  Journal of the Chemical Society Faraday Transactions (I) 4 -
 
9 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 3 -
  New Scientist 3 -
  Journal of the Chemical Society Faraday Transactions (II) 3 -
 
10 Journal of Applied Polymer Science 2 1.866
  Journal of the American Chemical Society 2 13.038
  Journal of the Chemical Society 2 -
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2 1.269
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 21
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 18
 
3 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 16
 
4 ชีวจิต 13
 
5 บ้านและสวน 9
 
6 ซีเคร็ต = Secret* 8
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 8
 
7 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 7
  อนุสาร อ.ส.ท. 7
 
8 A day 5
 
9 All Magazine 4
 
10 วารสาร อพวช. 3
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
   + ประจำเดือนตุลาคม 2559
    + ประจำเดือนกันยายน 2559
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)