ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » สถิติการใช้วารสารสูงสุด

สถิติการใช้วารสารสูงสุด

 

10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
- ประจำเดือนกันยายน 2559 -

 

   ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist* 22 -
 
2 Science 17 -
 
3 Nature 12 41.456
 
4 Water, Air, and soil pollution 4 -
         
5 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 3 -
  Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 3 -
         
6 Science Asia 2 -
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2 0.773
  Journal of the Chemical Society Faraday Transactions 2 1.848
  Sky & Telescope 2 -
         
7 American Journal of Physiology 1 3.077
  Australian Journal of Chemistry 1 1.427
  Chemistry World 1 0.159
  Journal of Clinical Investigation 1 12.575
  Asian Pacific Journal of Allergy and immunology 1 1.269
  Annals of Nutrition and Metabolism 1 2.461
  Journal of the Chemical Society Faraday Transactions (I) 1 -
  Journal of the Chemical Society Faraday Transactions (II) 1 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 23
 
2 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 14
  มติชนสุดสัปดาห์ 14
 
3 ชีวจิต 11
 
4 ซีเคร็ต = Secret* 10
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 10
 
5 บ้านและสวน 9
 
6 Sook Magazine 6
 
7 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 5
  A day 5
 
8 All Magazine 3
 
9 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
  อนุสาร อ.ส.ท. 2
  Computer Today 2
 
10 จุลสารสมุนไพร 1
  Chiang Mai Journal of Science 1
  Creative & Idea KAIZEN 1
  Silpakorn University Science and Technology Journal (SUSTJ) 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 1
  Tropical Natural History 1
 

 

* รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกันยายน 2559
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2559
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2559
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
    + ประจำเดือนเมษายน 2559
    + ประจำเดือนมีนาคม 2559
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    + ประจำเดือนมกราคม 2559
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)