ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนเมษายน 2555)

 

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมฟังเสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café หัวข้อ " แผ่นดินไหว สึนามิและการป้องกันตัวเอง"
วันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 11.00-12.00 น.