ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนเมษายน 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลอง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
พร้อมกับรดน้ำขอพรจากบุคลากรอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์

เวลา 10:00 น. บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต
รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์