ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนสิงหาคม 2560)

กิจกรรม mini Bookfair 2017

เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มีสำนักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม

ได้แก่ Booknet คิโนะคูนิยะ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ My Bookstore คัดสรรหนังสือตำราวิชาการหลากหลายสาขามาร่วมงาน
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข