ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน 675 เล่ม ให้กับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ห้องสมุดต่างๆ คัดเลือกไว้สำหรับให้บริการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.