ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair