ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ใช้บริการห้อง Co-Working

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข