ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

พิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในวาระครบรอบปีที่ 59 ของการก่อตั้งห้องสมุด และเพื่อความเป็นสิริมงคลของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน
โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข