ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมกราคม 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท