ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมกราคม 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข