ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกรกฎาคม 2555)

 

บริษัท สตรีม ไอ. ที.คอนซัลติ้ง จำกัด บริจาคหนังสือใหม่สำหรับเด็ก
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 จำนวน 105 เล่ม