ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมิถุนายน 2560)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับ Ms. Mu Mu Myint จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ผู้ได้รับทุนจาก WHO Fellowship เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้าน Library Web Portal and Institutional Repository พร้อมได้เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข