ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมีนาคม 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบถุงผ้าจำนวน 2 กล่อง เพื่อร่วมใน กิจกรรมรับบริจาคถุงผ้า เพื่อนำกลับมาใช้ในโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก

ววันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล