ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนพฤษภาคม 2560)

การประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันพฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

http://stang.sc.mahidol.ac.th/11052017.htm