ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนพฤษภาคม 2560)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดกิจกรรม BookShare โดยเปิดพื้นที่ให้นักอ่านได้นำหนังสือที่มีมาแบ่งปันแก่กัน เป็นการกระจายหนังสือที่มีคุณค่าไปสู่นักอ่านในวงกว้าง และยังได้จัดหนังสือหลากหลายประเภทมาแบ่งปันให้ผู้สนใจได้นำกลับไปอ่านโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันหนังสือกันเป็นจำนวนมาก
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข