ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกันยายน 2560)

อบรม "Writing a great paper and getting it published in a research journal"

วิทยากรโดย Dr.Sangeeta Mehta Director, South Asia Research Solution Sales
และ คุณ Walika Lhaothong Channel Marketing Manager จากสำนักพิมพ์ Elsevier
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด