ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมีนาคม 2553)

 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ ด้านปริมาณของเว็บไซต์
จาก การประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 ในงาน 41 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
3 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา [ ภาพบรรยากาศภายในงาน ]

 
รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล