ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมีนาคม 2555)

 

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม R2R Forum ครั้งที่ 1 "R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R"
วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข เวลา 9.00-13.00 น.