ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพถ่ายบรรยากาศ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures : Year 2015

 


(Floor 2, Physics Building)

 


Library Entrance (Floor 2, Physics Building)

Circulation Counter

Reading Area

Computer Search Facility

Book Collection (Floor 2)

Wireless LAN Service

TrueVision TV Corner

Newspaper Corner

New Arrival Books

Library Bookshop

Outstanding Scientist Awards - Hall of Fame

Outstanding Teacher Awards - Hall of Fame


(Floor 3, Physics Building)

 


Journal Collection (Floor 3)

Journal Service

Reading Area

Stang Mongkolsuk Museum


(Floor 1, Physics Building)

 


Seminar & Lecture Room (P113, P115)


Computer Training Room (P114)

Book Donation Center (Room P102)

 

 

Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures - Year 2014
Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures - Year 2009
Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures - Year 2008
Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures - Year 2007
Stang Mongkolsuk Library Scenery Pictures - Year 2006
Stang Mongkolsuk Library Tour - Year 2007