ไทย english   

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล


วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 8 ชื่อ
 
ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List
Web of Science - Science Citation Index Expanded 2015 (August)
 
1. ASIAN BIOMEDICINE
CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, 1873, RAMA 4, BANGKOK, THAILAND, 10330
Bimonthly ISSN: 1905-7415 (เริ่มเข้าฐานข้อมูล WOS - Science Citation Index Expanded ตั้งแต่ April 2008 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.134)
 
2. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
ALLERGY IMMUNOL SOC THAILAND, MAHIDOL UNIV, DEPT MICROBIOL IMMUNOL, FACULTY TROPICAL MED, BANGKOK, THAILAND, 10400
Semiannual ISSN: 0125-877X (มีค่า Impact Factor 2015 = 1.269)
 
3. BUFFALO BULLETIN
INT BUFFALO INFORMATION CTR, KASETSART UNIV LIB, PO BOX 1084, BANGKOK, THAILAND, 10903
Quarterly ISSN: 0125-6726 (เริ่มเข้าฐานข้อมูล WOS - Science Citation Index Expanded ตั้งแต่ Sep 2008 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.067)
 
4. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
CHIANG MAI UNIV, FACULTY SCIENCE, CHIANG MAI, THAILAND, 50200
Tri-annual ISSN: 0125-2526 (เริ่มเข้าฐานข้อมูล WOS - Science Citation Index Expanded ตั้งแต่ ปี 2008 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.420)
 
5. MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
MAEJO UNIV, MIJST ORCHID BLDG, 1ST FL, SAN SAI, CHIANG MAI, THAILAND, 50290
Tri-annual ISSN: 1905-7873 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Apr-Jun 2007 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.329)
 
6. SCIENCEASIA
THAILANDS NATL SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY, PUBLIC INFORMATION DEPT, 73/1 RAMA VI RD, RAJDHEVEE, BANGKOK, THAILAND, 00000
Quarterly ISSN: 1513-1874 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2008 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.197)
 
7. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS EDUC ORGANIZATION, SEAMEO-TROPMED, 420-6 RAJVITHI RD, BANGKOK, THAILAND, 10400
Bimonthly ISSN: 0125-1562 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Jul 2009 มีค่า impact factor 2015 = 0.773)
 
8. THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
CHULALONGKORN UNIV, FAC VETERINARY SCI, HENRI DUNANT RD, BANGKOK, THAILAND, 10330
Quarterly ISSN: 0125-6491 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2007 มีค่า Impact Factor 2015 = 0.257)
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล BIOSIS Previews : 6 ชื่อ
 
ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List
 
1. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2. SCIENCEASIA
3. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
4. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND
6. NATURAL HISTORY BULLETIN OF THE SIAM SOCIETY
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Zoological Records : 17 ชื่อ
 
ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List
 
1. MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
MAEJO UNIV, MIJST ORCHID BLDG, 1ST FL, SAN SAI, CHIANG MAI, THAILAND, 50290
2. THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
CHULALONGKORN UNIV, FAC VETERINARY SCI, HENRI DUNANT RD, BANGKOK, THAILAND, 10330
3. SCIENCEASIA
THAILANDS NATL SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY, PUBLIC INFORMATION DEPT, 73/1 RAMA VI RD, RAJDHEVEE, BANGKOK, THAILAND, 00000
4. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS EDUC ORGANIZATION, SEAMEO-TROPMED, 420-6 RAJVITHI RD, BANGKOK, THAILAND, 10400
5. ENVIRONMENTASIA
THAI SOC HIGHER EDUC INST ENVIRON, MAHIDOL UNIV, FAC ENVIRON & RESOURCE STUD, 999 PHUTTHAMONTHON SAI 4 RD, SALAYA, PHUTTHAMONTHON, THAILAND, NAKHON PATHOM, 73170
6. JOURNAL OF WILDLIFE IN THAILAND
KASETSART UNIV, 50 PAHONYOTHIN RD, CHATUCHAK, BANGKOK, THAILAND, 10900
7. KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE
KASETSART UNIV, 50 PAHONYOTHIN RD, CHATUCHAK, BANGKOK, THAILAND, 10900
8. KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN
KASETSART UNIV, 50 PAHONYOTHIN RD, CHATUCHAK, BANGKOK, THAILAND, 10900
9. KKU SCIENCE JOURNAL
KHON KAEN UNIV, FAC SCI, 123 MITTRAPHAB RD, KHON KAEN, THAILAND, 40002
10. NATURAL HISTORY BULLETIN OF THE SIAM SOCIETY
SIAM SOC, 131 SOI ASOKE (SOI 21) SUKHUMVIT, BANGKOK, THAILAND, 00000
11. PHUKET MARINE BIOLOGICAL CENTER SPECIAL PUBLICATION
PHUKET MARINE BIOLOGICAL CTR, P O BOX 60, PHUKET, THAILAND, 83000
12. PHUKET MARINE BIOLOGICAL CENTER RESEARCH BULLETIN
PHUKET MARINE BIOLOGICAL CTR, P O BOX 60, PHUKET, THAILAND, 83000
13. SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PRINCE SONGKLA, UNIV HAT YAI, SONGKHLA, THAILAND, 90112
14. THAILAND NATURAL HISTORY MUSEUM JOURNAL
NATL SCIENCE MUSEUM, TECHNOPLIS KLONG 5, KLONG LUANG, PATHUMTHANI, THAILAND, 12120
15. TIGERPAPER-BANGKOK
FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION UNITED NATIONS-FAO REGIONAL OFFICE ASIA PA, MALIWAN MANSION, PHRA ATIT RD, BANGKOK, THAILAND, 10200
16. TROPICAL NATURAL HISTORY
NATURAL HISTORY MUSEUM CHULALONGKORN UNIV, DEPT BIOLOGY, FACULTY SCIENCE, CHULALONGKORN UNIV, BANGKOK, THAILAND, 10330
17. THAI JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE
AGR SCI SOC THAILAND, KASETSART UNIV, DEPT SOIL SCI, PO BOX 1070, BANGKOK, THAILAND, 10900
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Scopus : 27 ชื่อ
 
ตรวจสอบจากค่า SJR 2015 จากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank และ Scopus
 
1. Asian Biomedicine Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.137, SNIP = 0.199 ปัจจุบันสำนักพิมพ์อยู่เนเธอร์แลนด์
2. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Coverage: 1983-ปัจจุบัน SJR = 0.560, SNIP = 0.705
3. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Coverage: 2003-ปัจจุบัน SJR = 0.813, SNIP = 1.007 ปัจจุบันสำนักพิมพ์อยู่อิหร่าน
4. Asia-Pacific Population Journal Coverage: 1986-ปัจจุบัน SJR = 0.101, SNIP = 0.197 (UNESCO)
5. Buffalo Bulletin Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.169, SNIP = 0.106
6. Chiang Mai Journal of Science Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.254, SNIP = 0.536
7. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.150, SNIP = 0.093
8. Engineering Journal Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.227, SNIP = 0.499
9. EnvironmentAsia Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.190, SNIP = 0.448
10. Geotechnical Engineering Coverage: 1978-1990, 1994-ปัจจุบัน SJR = 0.240, SNIP = 0.892
11. International Agricultural Engineering Journal Coverage: 1992, 1994-ปัจจุบัน SJR = 0.143, SNIP = 0.136
12. International Energy Journal Coverage: 2000-2012, 2014 SJR = 0.212, SNIP = 0.229
13. International Journal of Geoinformatics Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.177, SNIP = 0.262
14. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet Coverage: 1970-ปัจจุบัน SJR = 0.245, SNIP = 0.378
15. Kasetsart Journal - Natural Science Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.145, SNIP = 0.406
16. Kasetsart Journal - Social Sciences Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.107, SNIP = 0.286
17. Maejo International Journal of Science and Technology Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.263, SNIP = 0.787
18. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Coverage: 2011-ปัจจุบัน SJR = 0.536, SNIP = 0.636
19. ScienceAsia Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.193, SNIP = 0.566
20. Songklanakarin Journal of Science and Technology Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.171, SNIP = 0.841
21. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Coverage: 1971-ปัจจุบัน SJR = 0.423, SNIP = 0.561
22. Thai Journal of Agricultural Science Coverage: 1979, 1983, 2011-ปัจจุบัน SJR = 0.103, SNIP = 0.221
23. Thai Journal of Mathematics Coverage: 2011-ปัจจุบัน SJR = 0.182, SNIP = 0.328
24. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.112, SNIP = 0.092
25. Thai Journal of Veterinary Medicine Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.180, SNIP = 0.226
26. Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications Coverage: 2011-ปัจจุบัน SJR = 0.147, SNIP = 0.410
27. Walailak Journal of Science and Technology Coverage: 2012-ปัจจุบัน SJR = 0.199, SNIP = 0.184
- Thai Journal of Nursing (coverage discontinued in Scopus) Coverage: 1975-1982
- Journal of Health Research Coverage: 2009-2010
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล PubMed (MEDLINE) : 4 ชื่อ
 
1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
ISSN: 0125-877X (ปี 1983-ปัจจุบัน)
2. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP)
ISSN: 1513-7368 National Cancer Institute, Thailand (ปี 2002-ปัจจุบัน)
3. Journal of the Medical Association of Thailand (Chotmaihet thangphaet : จดหมายเหตุทางแพทย์)
ชื่อเดิม : Chotmaihet thangphaet Khong Phaetthaya Samakhom haeng Prathet Thai ISSN: 0125-2208 (ปี 1967-ปัจจุบัน)
4. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
ISSN: 0125-1562 (ปี 1971-ปัจจุบัน)
 
ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว
1. Siriraj Hospital Gazette
ISSN: 0125-152X / ตั้งแต่ปี 2005 เปลี่ยนชื่อเป็น Siriraj Medical Journal
ปี 1962-1980 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
2. Chot Mai Het Kan Phayaban (จดหมายเหตุการพยาบาล)
ISSN: 0125-0035 / ปี 1952-1971 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
เปลี่ยนชื่อเป็น Thai Journal of Nursing
3. Thai Journal of Nursing (วารสารพยาบาล) ISSN: 0125-0078
ปี 1972-1982 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ชื่อเดิม : Chot Mai Het Kan Phayaban
4. The Journal of the Dental Association of Thailand (วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์)
ISSN: 0045-9917 / ปี 1949-1991 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
5. Journal of Thai Association for Voluntary Sterilization
(สมาคมทำหมันแห่งประเทศไทย)
ปี 1979-1984 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
PubMed - MEDLINE Date range of indexed citations unspecified
6. Journal of the Science Society of Thailand
ISSN: 0303-8122
มีเพียง 1 บทความ ในปี 1979(A survey of research in reproductive sciences in Thailand)
ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น ScienceAsia และไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
7. Mahidol population gazette
ISSN: 0858-5261 [Population statistics]
ปี 1993-2000 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
8. Warasan Prachakon Lae Sangkhom
(Journal of Population and Social Studies)
ISSN: 0857-717X / ปี 1988-1999 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล SciFinder : 10 ชื่อ
 
1. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet (1970-ปัจจุบัน)
2. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (1971-ปัจจุบัน)
3. Chiang Mai Journal of Science (2000-ปัจจุบัน)
ชื่อเดิม : Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University (1974-1999) (วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4. ScienceAsia (1999-ปัจจุบัน)
ชื่อเดิม : Journal of the Science Society of Thailand (1975-1998)
5. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (1983-ปัจจุบัน)
6. Kasetsart Journal: Natural Science (1991-ปัจจุบัน)
7. Journal of Scientific Research of Chulalongkorn University (1994-ปัจจุบัน)
(วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
8. Journal of Health Research (2007-ปัจจุบัน)
9. Warasan Phesatchasat (1974-2005, เริ่มเข้าในฐานข้อมูลต่อในปี 2006-)
(วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
10. Asian Biomedicine (2008-ปัจจุบัน)
 
ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว
1. Songklanakarin Journal of Science and Technology (2002-2005)
(วารสารสงขลานครินทร์)
2. Thai Journal of Health Research (1999-2006) : ปี 2007 เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Health Research / ปี 2008-ปัจจุบัน ยกเลิกชื่อไทย วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. Thai Journal of Agricultural Science (1973-2002)
4. Warasan Prachakon Lae Sangkhom (1988-2000) : วารสารประชากรและสังคม
5. Mahidol population gazette (1993-2000)
/ Institute for Population and Social Research, Mahidol University
6. Journal of the Dental Association of Thailand (1970-1991)
(วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
7. Journal of the National Research Council of Thailand (1961-1987)
(วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
8. Journal of Thai Association for Voluntary Sterilization (1979-1984) : สมาคมทำหมันแห่งประเทศไทย
9. Thai journal of nursing (1975-1982) : วารสารพยาบาล
ชื่อเดิม : Chot mai het kan phayaban (1965-1971) : จดหมายเหตุการพยาบาล
10. Thai Journal of Veterinary Medicine (1977-1981) : เวชสารสัตวแพทย์
11. Chiang Mai Medical Bulletin (1970-1981) : เชียงใหม่เวชสาร
12. Environmental Sanitation Reviews (1980-1981) วารสารของ AIT
13. Journal of Faculty of Medicine Chulalongkorn University (1967-1971)
(Chulalongkorn Medical Journal จุฬาลงกรณ์เวชสาร)
14. Journal of the Pharmaceutical Association of Thailand (1948-1954)
15. Vanasarn (1954-1965)
16. Thai Science Bulletin (1939-1959)
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล MathSciNet : 2 ชื่อ
 
1. Thai Journal of Mathematics (2003-) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
Mathematical Association of Thailand. Ed. Off. Chiang Mai Univ., Dept. Math. Chiang Mai 50200 Thailand
2. Chiang Mai Journal of Science (2007-)
Chiang Mai Univ. Faculty of Science Chiang Mai 50200 Thailand
- Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association (2003-2009)
[No longer indexed]
- East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
Fac. Sci., Dep. Math. Khon Kaen Univ. Khon Kaen 40002 Thailand
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Zentralblatt MATH : 3 ชื่อ
 
1. Thai Journal of Mathematics วารสารคณิตศาสตร์ไทย
The Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand, the Mathematical Association of Thailand, Bangkok. / Chiang Mai University
2. Chiang Mai Journal of Science (ชื่อเดิม Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University.)
Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai
3. Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association วารสารของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
Chiang Mai University, Department of Statistics, Chiang Mai.
- East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล CINAHL
 
1. Thai Journal of Nursing Research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Internagtional Pharmaceutical Abstracts (IPA)
 
1. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy (ISSN 1513-4067)
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล AgBiotechNet (CABI)
 
1. Buffalo Bulletin (ISSN 0125-6726) - International Buffalo Information Center
2. Buffalo Journal (ISSN 0857-1554)
Research Centre for Bioscience in Animal Production, Fac. Veterinary Science, Chulalongkorn Univ.
3. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
4. Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร)
5. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
6. Kasetsart Veterinarians
7. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The
8. Thai Journal of Agricultural Science (อยู่ในฐานข้อมูล Forest Science Database, Diary Science Database ของ CABI Publishing ด้วย)
9. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชสารสัตวแพทย์)
ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว
Thai Forest Bulletin (Botany)
Thai Journal of Aquatic Science
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล POPLINE
 
1. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม)
2. Journal of the Thai Association for Voluntary Sterilization (เฉพาะปี 1980-1984)
 
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ERIC
 
1. English Teacher: An International Journal (2000-2003)
2. PASAA : Journal of Language Teaching and Learning