ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » สถิติและรายงาน

สถิติและรายงาน : แผนผังการปฏิบัติงาน

 

| รายงานผลการดำเนินงาน | จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ | การประกันคุณภาพ | แผนผังการปฏิบัติงาน |

 

แผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ประจำปี 2560

กระบวนการทำงาน (SIPOC) ประจำปี 2560

ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556-2559