ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » คู่มือการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัย  

คู่มือการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัย

 

BMJ Resources for authors

Springer Journal Author Academy : a guide from Springer and Edanz on writing and publishing

Edanz : English editing for scientists

Purdue Online Writing Lab

Wiley-Blackwell Author Services

Elsevier for Authors : How to publish in an Elsevier journal

Understanding the Publishing Process in Scientific Journals : by Elsevier

How to Get Published in LIS Journals: A Practical Guide : by Elsevier

Emerald for Authors

Writing for LIS journals : by Emerald

Writing your First Scholarly Article: A Guide for Budding Authors in Librarianship : by Scott Nicholson

The Structured Abstract: An Essential Tool for Researchers : by Medical Library Association (MLA)

The Science of Scientific Writing by George Gopen and Judith Swan

BiggerBrains : by Elsevier

Publishing Connect : by Elsevier