รายงานจำนวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 
จำนวนกระทู้เว็บบอร์ด : จำนวน Facebook :
ประจำปีงบประมาณ 2554 (ณ เดือนพ.ค. 2554) ประจำปีงบประมาณ 2556 (ณ เดือนก.ย. 2556)
ประจำปีงบประมาณ 2553 (ณ เดือนต.ค. 2553) ประจำปีงบประมาณ 2555 (ณ เดือนม.ค. 2556)
ประจำปีงบประมาณ 2552 (ณ เดือนม.ค. 2553) ประจำปีงบประมาณ 2554 (ณ เดือนพ.ค. 2554)
ประจำปีงบประมาณ 2552 (ณ เดือน 16 ธ.ค. 2552)  
 
จำนวน Twitter : จำนวน Blog :
ประจำปีงบประมาณ 2556 (ณ เดือนก.ย. 2556) ประจำปีงบประมาณ 2556 (ณ เดือนก.ย. 2556)
ประจำปีงบประมาณ 2554 (ณ เดือนพ.ค. 2554) ประจำปีงบประมาณ 2554 (ณ เดือนพ.ค. 2554)