มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะวิทยาศาสตร์   งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
รายงานอันดับเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์จากระบบ TrueHits มหาวิทยาลัยมหิดล (Top URL) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ประจำปี 2562  
เดือนธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนตุลาคม 2562
เดือนกันยายน 2562
เดือนสิงหาคม 2562
เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤษภาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมกราคม 2562
 
   
ประจำปี 2561 ประจำปี 2560
เดือนธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนตุลาคม 2561
เดือนกันยายน 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมกราคม 2561
เดือนธันวาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนตุลาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนมิถุนายน 2560
เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนเมษายน 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมกราคม 2560
   
ประจำปี 2559 ประจำปี 2558
เดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมกราคม 2559
เดือนธันวาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558
เดือนตุลาคม 2558
เดือนกันยายน 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฎาคม 2558
เดือนมิถุนายน 2558
เดือนพฤษภาคม 2558
เดือนเมษายน 2558
เดือนมีนาคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนมกราคม 2558
   
ประจำปี 2557 ประจำปี 2556
เดือนธันวาคม 2557
เดือนพฤศจิกายน 2557
เดือนตุลาคม 2557
เดือนกันยายน 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนมิถุนายน 2557
เดือนพฤษภาคม 2557
เดือนเมษายน 2557
เดือนมีนาคม 2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เดือนมกราคม 2557
เดือนธันวาคม 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนตุลาคม 2556
เดือนกันยายน 2556 (ทรูฮิตงดบริการ)
เดือนสิงหาคม 2556 (ทรูฮิตงดบริการ)
เดือนกรกฎาคม 2556
เดือนมิถุนายน 2556
เดือนพฤษภาคม 2556
เดือนเมษายน 2556
เดือนมีนาคม 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
เดือนมกราคม 2556
   
ประจำปี 2555 ประจำปี 2554
เดือนธันวาคม 2555
เดือนพฤศจิกายน 2555

เดือนตุลาคม 2555
เดือนกันยายน 2555
เดือนสิงหาคม 2555
เดือนกรกฎาคม 2555
เดือนมิถุนายน 2555
เดือนพฤษภาคม 2555
เดือนเมษายน 2555
เดือนมีนาคม 2555
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
เดือนมกราคม 2555
เดือนธันวาคม 2554
เดือนพฤษจิกายน 2554
เดือนตุลาคม 2554
เดือนกันยายน 2554
เดือนสิงหาคม 2554
เดือนกรกฎาคม 2554
เดือนมิถุนายน 2554
เดือนพฤษภาคม 2554
เดือนเมษายน 2554
เดือนมีนาคม 2554
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
เดือนมกราคม 2554
   
รายงานการดำเนินงานระบบ TrueHits ปี 2551
ว/ด/ป
เรื่อง
1 เม.ย. 51 เปลี่ยนบริการ Webstat มหาลัยมหิดลเป็น Sub Domain มีรายละเอียดดังนี้
- ย้ายบริการ Webstat ของ www.sc.mahidol.ac.th เป็น Sub Domain  ของ mahidol.ac.th
- ย้ายบริการWebstat ของ stang.sc.mahidol.ac.th เป็น Sub Domain ของ mahidol.ac.th
Web's statistics คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.sc.mahidol.ac.th)
26 มี.ค. 51 - เปลี่ยนโค้ด TrueHits ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษเป็นโค้ด TrueHits ของมหาวิทยาลัยมหิดล   และใส่โค้ดให้ครบทุกเพจ
- เก็บสถิติของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ไว้ที่ Server ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2551)
1 เม.ย. 51 บริการ Truehit แจ้งสิทธิรักษาสภาพการเข้าถึงของ Account เดิมจนถึง 30 เม.ย. 2551
8 เม.ย. 51 - เปลี่ยนโค้ด TrueHits ของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ภาคภาษาไทยเป็นโค้ด TrueHits ของมหาวิทยาลัยมหิดล   และใส่โค้ดให้ครบทุกเพจ
Web's statistics ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (http://stang.sc.mahidol.ac.th)
1 เม.ย. 51 - เก็บสถิติของเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขไว้ที่ Server ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2551)
4 เม.ย. 51 - เปลี่ยนโค้ด TrueHits ของเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขเป็นโค้ด TrueHits ของมหาวิทยาลัยมหิดล   และใส่โค้ดให้ครบทุกเพจ
 
รายงานอัตราการเติบโตของเว็บไซต์ตาม Webometrics Ranking
 
คณะวิทยาศาสตร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข